Připravujeme

Nabízíme vám základní a přehledné pozvánky a informace k připravovaným akcím v rámci projektu Obloha na dlani. Pokud byste se chtěli podívat jak probíhaly některé již realizované akce, najdete informace na stránce Podařilo se nám...

Pokud máte k některé z připravovaných akcí dotazy, neostýchejte se a zeptejte se nás. V případě zájmu o účast pozorně čtěte uvedené informace a prosím akceptujte nezbytné termíny k přihlášení.

Těším se na setkání s vámi!

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE PROJEKTU

 

Kurz praktických pozorovaní - Cudzie svety

 KPP - Cudzie svety sa uskutočnia 10. - 12. mája 2013 na Jankovom Vŕšku v hoteli Partizán. Účastníci seminára, hlavne z radov študentov majú jedinečnú príležitosť  získať nové poznatky, nadviazať nové kontakty medzi sebou a prednášateľmi. Sme presvedčení, že nové poznatky umožnia mladým ľuďom hlbšie sa zoznámiť s astronómiou. Účastníci majú opäť hradené ubytovanie a stravu.

Seminár pre učiteľov fyziky 2013

Pokračujeme v úspešnej sérii vzdelávacích seminárov pre učiteľov prírodných vied základných a stredných škôl. Uskutoční sa už čoskoro 30. 4. 2013

Laboratórium vedomostí - Mechanika

Z najrôznejších fyzikálnych odborov sme vybrali mechaniku. Mechanika je odbor fyziky zaoberajúci sa pohybom, silou a mechanickými strojmi. Skúma zmeny vzájomnej polohy telies a príčiny týchto zmien. Zároveň je to odbor fyziky, ktorý vznikol historicky ako prvý a stal sa na niekoľko storočí archetypom vedy nielen pre fyziku ale aj pre ostatné vedecké disciplíny.

Vzdělávací seminář Kosmonautika a raketová technika 2012

Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Zlínského kraje pořádá i v letošním roce víkendový vzdělávací seminář zaměřený na úspěchy kosmonautiky, kosmické technologie a novinky z výzkumu vesmíru především v oblasti pilotovaných letů. Seminář s podtitulem „Kosmické technologie – automaty versus člověk“ se koná poslední listopadový víkend ve dnech 23. až 25. listopadu 2012 v rámci projektu Obloha na dlani.

Seminár pre učiteľov fyziky - Exkurzia Martin

Po vydarenom marcovom úspešnom seminári majú učitelia z Trenčianskeho a Zlínskeho kraja možnosť opäť rozšíriť svoje znalosti o tom ako vyučovať prírodné vedy trochu inak a zaujať svojich žiakov.

 

 

 

Astronomická pozorování a jejich využití ve vzdělávání

Milí přátelé, srdečně Vás zveme na víkendové setkání - workshop zaměřený na praktická astronomická pozorování a potenciál jejich využití ve vzdělávání. Součástí workshopu bude teoretická část, praktické úlohy a pozorování, představení pozorovací techniky a metodik, ale také souhrn nejnovějších teoretických poznatků z astronomie a astrofyziky. Významnou součástí programu budou praktická pozorování, a to jak denní (pozorování Slunce) tak noční oblohy včetně ukázek využití moderní pozorovací techniky v podobě přenosných dalekohledů a CCD kamer.

Kurz praktického pozorovania - Podivné hviezdy - 18. - 20. 5. 2012

Pozývame Vás, vašich študentov a astronómov amatérov na vzdelávací seminár Kurz praktického pozorovania s tematickým zameraním „Podivné hviezdy“.

Akciu realizuje Hvezdáreň v Partizánskom v spolupráci s Hvezdárňou Valašské Meziříčí p.o., v rámci projektu OBLOHA NA DLANI, ktorý je spolufinancovaný z OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. Seminár sa uskutoční v Hoteli Partizán na Jankovom Vŕšku v dňoch 18. - 20. mája 2012.

Seminár pre učiteľov fyziky

Seminár pre učiteľov fyziky zameraný predovšetkým na aplikáciu nových informačných technológii, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku.

Vedomostná spoločnosť by mala cielene a aktívne rozvíjať osobný potenciál každého jednotlivca. My sa k tomu snažíme prispieť aj v rámci projektu „Obloha na dlani“ prostredníctvom podpory využívania informačných a komunikačných technológií v procese vzdelávania.

Význam experimentu a praktických úloh ve vzdělávání

Realizace projektu Obloha na dlani se opět posouvá o významný kus kupředu a všechny moduly inovativních experimentálních programů v rámci aktivity Laboratoř vědomostí jsou připraveny a probíhá jejich evaluace.

Jelikož otázky praktických úloh a epxerimentů v moderní výuce jsou stále aktuální, připravujeme zajímavé pracovní setkání nejen s pedagogy, studenty, ale i s dalšími zájemci o tuto problematiku.

Přijeďte se podělit o své zkušenosti a názory.

Laboratórium vedomostí - Termodynamika

Z najrôznejších fyzikálnych odborov sme vybrali termodynamiku. Je to fenomenologická teória zaoberajúca sa teplom a tepelnými dejmi. Skúma vzťahy medzi veličinami charakterizujúci makroskopický stav sústavy a rôzne zmeny týchto veličín. Jej výsledky našli uplatnenie v mnohých ďalších oblastiach fyziky – fyzika elementárnych častíc, kozmológia, fyzika tuhých látok a iné.

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.