O projektu

1. října 2010 jsme po dlouhé přípravě zahájili realizaci projektu s názvem OBLOHA NA DLANI. Vedoucím partnerem projektu je Hvezdáreň Partizánske, naše hvězdárna je v projektu zapojena jako hlavní přeshraniční partner.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 a Zlínským krajem.

Hlavním cílem projektu je podpora sociálního a hospodářského rozvoje příhraničních regionů prostřednictvím zvyšování vzdělanosti a rozvojem spolupráce specifických vzdělávacích institucí prostřednictvím návrhu, přípravy, evaluace a realizace inovativních experimentálních vzdělávacích programů odrážejících rozvoj techniky a nových technologií v oblasti přírodních věd.

Projekt zlepšuje dostupnost a zvyšuje kvalitu existující infrastruktury pro vzdělávání a vytváří podmínky pro rozvoj lidských zdrojů a jejich uplatnění v oblastech vědy, inovací a moderních technologií.

Vytváří také podmínky pro další rozvoj spolupráce a intenzivnější kooperaci mezi vzdělávacími institucemi, odbornými pracovišti a žáky a studenty.

Specifické cíle projektu:

  1. Vytvoriť materiálno-technické predpoklady pre tvorbu inovatívnych experimentálnych vzdelávacích programov v rámci jednotlivých aktivít
  2. Na základe nových materiálno-technických možností pripraviť a evaluovat systém vzdelávacích programov určených predovšetkým žiakom a študentom základných a stredných škôl na oboch stranách hranice
  3. Pripraviť a realizovať prakticky zamerané vzdelávacie akcie orientované na vlastnú prácu s modernou technikou a technológiami
  4. Zvýšiť kvalifikáciu a zlepšiť zručnosti pracovníkov špecializovaných vzdelávacích inštitúcií na oboch stranách hranice a zlepšiť vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností
  5. Zvýšiť ponuku inovatívnych experimentálnych vzdelávacích programov pre školy a ďalšie vzdelávacie inštitúcie, vrátane inštitúcií pre voľný čas detí a mládeže a zlepšiť informovanosť o nich medzi cieľovými skupinami

Tato akce je realizována s finanční výpomocí Zlínského kraje.

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.