Seminár pre učiteľov fyziky 2013

Fyzika bola a je ponímaná ako atraktívna veda, mimoriadne užitočná pre rozvoj vedomostnej spoločnosti. Seminár pre učiteľov fyziky je zameraný predovšetkým na aplikáciu nových informačných technológii, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku. Žijeme v čase, kedy fyzika a jej praktické aplikácie v informačných technológiách menia životný štýl súčasnej spoločnosti. 

Vedomostná spoločnosť by mala cielene a aktívne rozvíjať osobný potenciál každého jednotlivca. My sa k tomu snažíme prispieť aj v rámci projektu „Obloha na dlani“ prostredníctvom podpory využívania informačných a komunikačných technológií v procese vzdelávania. Pozvaní prednašatelia – učitelia z vysokých a stredných škôl, sa s Vami radi podelia so svojimi skúsenosťami vo vyučovaní fyziky.

Miesto :  Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Palackého 4, Trenčín

Dátum :  30. apríla  2013

Pozvánka + prihláška na stiahnutie.

Program seminára:

8:00 - 8:30 Príchod a prezentácia účastníkov
8:30 - 9:15 PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. - Pomohla by premena modernej školy na tradičnú?
9:30 – 10:15 RNDr. Peter Kluvánek, PhD. – Podajme ruku fyzike po 5 rokoch – skúsenosti z prezentácií jednoduchých pokusov pred žiakmi základných a stredných škôl aj s ukážkami obľúbených pokusov z rôznych oblastí fyziky.
10:15 – 11:00 Mgr. Julius Koza, PhD. Fyzika Slnka
Občerstvenie
11:15 – 12:00 RNDr. Peter Kluvánek, PhD. - Vedecká turistika – Švajčiarsko – Ako popularizujú fyziku prefesionáli v Technorame, novinky z CERNu aj možná inšpirácia na školský, či rodinný, výlet.
12:15 -13:00 Beseda k predneseným témam
13:15- 14:00 Planetárium - prezentácia nových informačných technológii alebo programov ktoré doplnia učivo, prírodovedy, zemepisu, fyziky a biológie - ukážky
14:00- 15:00 Obed

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.