Vzdělávací seminář Kosmonautika a raketová technika 2012

Zveme vás a vaše studenty k účasti na vzdělávacím semináři Kosmonautika a raketová technika s tematickým zaměřením na Kosmické technologie – automaty versus člověk. Akci pořádá Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Hvezdárňou v Partizánskom v rámci projektu OBLOHA NA DLANI, který je spolufinancován z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013. Seminář se koná ve dnech 23. – 25. listopadu 2012.

Účel a cíl semináře

Kosmická technika je obvykle špičkou v technologickém pokroku a aplikacích nových poznatků vědy a techniky. Rozvoj výpočetní techniky, robotiky, miniaturizace a celá řada dalších faktorů vede k tomu, že jsme schopni vyvíjet a na průzkum posílat stále vyspělejší automatické, ba dokonce autonomní sondy. Jak v takové konkurenci mohou obstát lidé, jejichž těla nejsou uzpůsobena na pobyt a práci v beztížném prostoru?

Odpovědi na tyto i jiné otázky moderní kosmonautiky a raketové techniky budou hledat přední odborníci z České i Slovenské republiky. Seminář je určen široké veřejnosti, především pak studentům a pedagogům. Do programu budou zařazeny přednášky seznamující s úspěchy pilotovaných kosmických letů a raketové techniky, velká pozornost bude věnována plánům Evropské kosmické agentury ESA (jejímž členem je i Česká republika) na výzkum blízkého i vzdáleného vesmíru pomocí meziplanetárních sond či kosmických observatoří. Mimo jiné nás znovu navštíví slovenský kosmonaut Ing. Ivan Bella, který bude tentokrát hovořit o vědeckém programu své mise Štefánik.

Účastníci semináře budou rovněž seznámeni s děním na palubě Mezinárodní kosmické stanice ISS v uplynulém roce a vyslechnou si přednášku o plánech slovenské kosmonautiky. Dozví se také podrobnější informace o přípravě a dosavadním průběhu letu evropské sondy Rosetta ke kometě Čurjumov-Gerasimenko či sondy NASA s názvem New Horizons k trpasličí planetě Pluto.

Studenti mají na této akci jedinečnou možnost se seznámit nejen se současným stavem a děním v oboru raketové techniky, kosmonautiky a pilotovaných letů, ale také navázat kontakty mezi sebou i směrem k odborníkům. Věříme, že tato setkání mohou působit i motivačně a ukázat mladému člověku, čemu se lze i u nás aktivně a na profesionální úrovni věnovat a rozvíjet nejen sebe sama, ale i vědu, techniku a celou ekonomiku.

Co můžeme účastníkům nabídnout?

Kromě zajímavého programu, přednášek, výstavy, diskusí a tvořivé atmosféry můžeme díky příspěvku Evropské unie podpořit v rámci projektu Obloha na dlani účast studentů základních, středních i vysokých škol a mladých lidí formou zajištění a úhrady ubytování a stravy po dobu trvání semináře.

Nabídka je podmíněna aktivní účastí studentů na všech třech dnech semináře. Tato nabídka je limitována celkovým počtem osob, které máme možnost podpořit (40 osob). Přihlášky budou evidovány dle data přijetí až do naplnění uvedené kapacity.

Pokud vás tato nabídka zaujala, prosím sdělte to svým studentům! Navíc můžete přijet s nimi a využít výhod, které v rámci projektu nabízíme.

Jak se přihlásit?

S ohledem na povahu akce předpokládáme, že vy jako pedagogové znáte své studenty nejlépe a budete schopni vytipovat vhodné účastníky této akce.

Akce se koná v hlavní budově Hvězdárny Valašské Meziříčí a studentům budeme věnovat zvláštní péči (možnost exkurze po areálu hvězdárny, informační servis, apod.). Zájemci o účast vyplní níže uvedenou závaznou přihlášku a zašlou ji na kontakty buď elektronicky (jako přílohu e-mailu) nebo klasickou poštou, případně faxem.

Termíny přihlášek: do 20. listopadu 2012

Přihlášeným účastníkům budou před zahájením akce elektronicky zaslány pokyny a informace k účasti na semináři. Proto prosím o pečlivé vyplnění přiložené přihlášky.

Pozvánky a další dokumenty si můžete stáhnout níže.

 

PROGRAM SEMINÁŘE:

 

Pátek 23. listopadu

 

16:00 až 16:30

Příjezd účastníků – prezence

16:30 až 18:00

PLÁNY ESA NA BUDOUCÍ VÝZKUM BLÍZKÉHO I VZDÁLENÉHO VESMÍRU – Michal Václavík

18:15 až 19:30

SLOVENSKO NA PRAHU VESMÍRU 2 – Jakub Kapuš

  

Sobota 24. listopadu

 

08:30 až 10:15
KALENDÁŘ PILOTOVANÉ KOSMONAUTIKY 2011-2012 –

Milan Halousek

10:30 až 12:00

ZMĚNY DRAH KOSMICKÝCH OBJEKTŮ A TECHNICKÉ MOŽNOSTI K JEJICH ZABEZPEČENÍ prof. Ing. Jan Kusák, CSc.

12:00 až 14:00

Přestávka na oběd

14:00 až 15:30

KAM LETÍ VESMÍRNA SONDA ROSETTA Ing. Ján Baláž, PhD.

15:45 až 16:45
ČÍM POLETÍM DO PRÁCE? ZN. AMERICKÝ ASTRONAUT 

Ing. Tomáš Přibyl

17:00 až 18:30

VEDECKÝ PROGRAM MISIE ŠTEFÁNIK Ing. Ivan Bella

 

Neděle 25. listopadu

 

08:30 až 10:00

NEREALIZOVANÉ MEZIPLANETÁRNÍ SONDY – Ing. Tomáš Přibyl

10:15 až 11:45

POPRVÉ K PLUTU  František Martinek


Změna programu vyhrazena.

Program je přístupný široké veřejnosti. Je možná účast jak na celém programu, tak na jednotlivých přednáškách. Všichni příznivci kosmonautiky, nových technologií a pilotovaných letů jsou srdečně zváni.

 

Pozvánky a dokumenty ke stažení: 

  • Pozvánka na vzdělávací seminář Kosmické technologie a pilotované lety 2011 (pdf; 145 kb)
  • Přihláška ve formátu pdf (101 kB) a Word (353 kB)
  • Program vzdělávacího semináře (pdf 137 kB)

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.