Seminár pre učiteľov fyziky

Fyzika bola a je ponímaná ako atraktívna veda, mimoriadne užitočná pre rozvoj vedomostnej spoločnosti. Seminár pre učiteľov fyziky je zameraný predovšetkým na aplikáciu nových informačných technológii, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku. Žijeme v čase, kedy fyzika a jej praktické aplikácie v informačných technológiách menia životný štýl súčasnej spoločnosti.

Vedomostná spoločnosť by mala cielene a aktívne rozvíjať osobný potenciál každého jednotlivca. My sa k tomu snažíme prispieť aj v rámci projektu „Obloha na dlani“ prostredníctvom podpory využívania informačných a komunikačných technológií v procese vzdelávania. Pozvaní prednašatelia – učitelia z vysokých a stredných škôl, sa s Vami radi podelia so svojimi skúsenosťami vo vyučovaní fyziky.

Miesto konania : Hvezdáreň v Partizánskom, časť Malé Bielice
Dátum : 9. marec 2012

Program seminára:

7:30 - 8:00 Príchod a prezentácia účastníkov
8:00 - 9:00 Jednoduchý experiment a možno digitálne meranie - PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.
9:00 - 10:00 e-Laboratórium prírodovedných experimentov ako báza novej stratégie prírodovedného vzdelávania - doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
10:00 - 11:00 Prechody Venuše diskom Slnka v 21. storočí - Mgr. Július KOZA, PhD.
11:00 - 12:00 Projektové vyučovanie témy "Energia v prírode, technike a spoločnosti" s využitím reálnych, vzdialených a virtuálnych experimentov - PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.
12:00 -13:00 Jednoduchá digtálna technika ako pomocník učiteľa fyziky - RNDr. Peter Kluvánek, PhD.
13:00 - 14:00 Planetárium - prezentácia nových informačných technológii
14:00 - 15:00 Obed

Pokiaľ máte záujem stiahnite si a vyplňte nižšie uvedenú prihlášku a pošlite ju elektronicky na hvezdap@hvezdaren.sk

Počet voľných miest sa vyčerpal, nové prihlášky už nie sú akceptované.

Pozvánka z prihláškou na stiahnutie (doc 358 kB)

Kontakty:

Hvezdáreň v Partizánskom, Malé Bielice 177, 95804 Partizánske, Slovakia
tel. 038/749 71 08
E-mail pre prihlášky:  hvezdap@hvezdaren.sk
Projektový manažér:   mester@hvezdaren.sk

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.