Kurz praktických pozorovaní - Cudzie svety

Planéty obiehajú nielen okolo nášho Slnka, ale aj okolo iných hviezd. Astronómovia im hovoria extrasolárne planéty, alebo aj exoplanéty. Tieto svety sú od nás veľmi ďaleko a navyše sú prežiarené svetlom svojej hviezdy. Uvidieť exoplanétu priamo je teda veľmi obtiažne, alebo dokonca nemožné. Môžeme však pozorovať jej vplyv na materskú hviezdu. Ako? Tak to sa dozviete z prednášok na seminári KPP. Prednášatelia patria medzi popredných odborníkov v danej oblasti a sú aj zdatnými popularizátormi. 

Účastníci seminára, hlavne z radov študentov majú jedinečnú príležitosť  získať nové poznatky, nadviazať nové kontakty medzi sebou a prednášateľmi. Sme presvedčení, že nové poznatky umožnia mladým ľuďom hlbšie sa zoznámiť s astronómiou. Získané poznatky môžu použiť nielen pri seminárných prácach, ale i pri vedení astronomickýh krúžkov či klubov. Následne môžu uplatniť tieto skúsenosti v práci vo hvezdárni ako demonštrátori pri večerných pozorovaniach, alebo odbornej činnosti v prospech astronomických vied.

Záujemcovia majú komplet hradené ubytovanie a stravu v hoteli Partizán. Podmienkou je včasná registráciu formou prihlášky. Počet miest je obmedzený na 20 účastníkov.

Záväzná prihláška a bližšie informácie na stiahnutie...

Program Seminára

Piatok 10. máj 2013 

16:00 - 17:00 Príchod účastníkov – prezentácia, ubytovanie
17:00 - 18:00 Exoplanéty od Keplera ku Keplerovi - RNDr. Peter Kluvánek, PhD.
18:30 - 19:30 Večera
20:00 - 24:00 Premietanie – prenosné digitálne planetárium, pozorovanie objektov hviezdnej oblohy.

Sobota 11. máj 2013

8:00 - 8:45 Raňajky
9:00 - 10:00 Cudzie Svety - RNDr. Rudolf Gális, PhD.
10:30 - 11:30 Obed
14:00 - 15:00 Pozorovanie Slnka
15:00 - 16:00 Netradičné metódy hľadania exoplanét – Mgr. Matúš Kocka
16:30 – 17:30 Na koniec vesmíru - RNDr. Rudolf Gális, PhD.
18:00 -19:00 Večera
20:00- 24:00 Premietanie - prenosné digitálne planetárium, pozorovanie objektov hviezdnej oblohy.

Nedeľa 12. máj 2013

8:00 - 8:45 Raňajky
9:00 - 10:00 Problém mladého Slnka - Mgr. Július Koza, PhD.
10:30 - 11:30 Trazity - nevyčerpané možnosti - Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.
11:30 - 12:30 Obed

Zmena programu vyhradená.

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.