Astronomická pozorování a jejich využití ve vzdělávání

Milí přátelé,
srdečně Vás zveme na víkendové setkání - workshop zaměřený na praktická astronomická pozorování a potenciál jejich využití ve vzdělávání. Součástí workshopu bude teoretická část, praktické úlohy a pozorování, představení pozorovací techniky a metodik, ale také souhrn nejnovějších teoretických poznatků z astronomie a astrofyziky.
Významnou součástí programu budou praktická pozorování, a to jak denní (pozorování Slunce) tak noční oblohy včetně ukázek využití moderní pozorovací techniky v podobě přenosných dalekohledů a CCD kamer.

Pořádá Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Hvezdáreň v Partizánskom v rámci projektu OBLOHA NA DLANI, který je spolufinancován z OP Přeshraniční spolupráce SR&ČR 2007-2013.

Akce se koná ve dnech

21. – 23. září 2012

 

Účel a cíl workshopu

Akce je zaměřená na praktickou realizaci nejrůznějších astronomických pozorování pomocí moderní techniky i detektorů a jejich využití ve vzdělávání. Nedílnou součástí programu bude také zpracování napozorovaných dat, jejich analýza a interpretace.

Účastníci budou mít možnost pracovat s moderní astronomickou technikou, která není pro vzdělávací účely běžně dostupná. Proto je akce cílena především na studenty a žáky posledních ročníků základních škol. Získané poznatky jsou aplikovatelné ve velmi širokém spektru oborů a činností. Základní postupy astronomických pozorování, jejich zpracování, kalibrace, analýza a interpretace se totiž neliší od jiných vědních oborů a jejich praktické aplikace najdeme i v moderní technice a technologiích.

Cílem workshopu je však kromě praktické činnosti a astronomických pozorování také diskuse nad možnostmi využití a aplikací vybraných astronomických pozorování ve výuce na základních i středních školách. Součástí praktické činnosti bude také teoretická příprava, pochopení základních principů a dějů, a proto jsou součástí programu také zvané přednášky a besedy s aktuální a zajímavou astronomickou tématikou.

Workshop by měl poskytnout i dostatek prostoru pro neformální setkání, diskusi a navázání funkční přeshraniční spolupráce.

 

Co můžeme účastníkům nabídnout?

Workshop je určen především studentům, pedagogickým pracovníkům základních, středních i speciálních škol, pracovníkům hvězdáren a dalších vzdělávacích institucí pracujících s mládeží.

Kromě zajímavého přednáškového programu, zvaných přednášek, diskusí a tvořivé atmosféry nabízíme především praktické ukázky a možnosti vyzkoušení si astronomických pozorování, jejich zpracování, práci s astronomickou technikou, zpracování digitálních dat apod. Navíc díky příspěvku Evropské unie můžeme v rámci projektu Obloha na dlani podpořit zájemce o účast formou zajištění a úhrady ubytování a stravy v místě konání akce, v Hotelu Mesit, Horní Bečva 316.

Tato nabídka je limitována celkovým počtem 22 osob, které můžeme v rámci rozpočtu projektu podpořit. Přihlášky budou evidovány dle data přijetí až do naplnění uvedené kapacity.

Pokud vás tato nabídka zaujala, seznamte s ní, prosím, také své kolegy a studenty. Kompletní pozvánka. program a přihláška jsou ke stažení na konci této stránky.

 

Jak se přihlásit?

Zájemci o účast vyplní níže uvedenou závaznou přihlášku a zašlou ji na níže uvedenou kontaktní adresu buď elektronicky (jako přílohu e-mailu) nebo klasickou poštou, případně faxem.

Termíny přihlášek: do 13. září 2012

Přihlášeným účastníkům budou před zahájením akce zaslány elektronicky pokyny a informace k účasti na workshopu. Proto prosím o pečlivé vyplnění přiložené přihlášky.

 

Kontakty:

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon/fax: 571 611 928

E-mail pro přihlášky: dsimerska@astrovm.cz (v kopii na projektového manažera)

Projektový manažer: libor.lenza@astrovm.cz
 

 
PROGRAM WORKSHOPU

 

Pátek 21. září 2012

17:00 až 17:30 Úvodní slovo organizátorů a hostů, představení projektu Obloha na dlani – dosavadní výstupy a úspěchy
17:30 až 19:00 Plazma ve Sluneční soustavě – prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. - český teoretický fyzik a popularizátor astrofyziky a astronomie; přednáší na FEL ČVUT, FJFI ČVUT a PřF UP. Je členem Rady Centra teoretické astrofyziky AV ČR. Je autorem mnoha skript, učebních textů a odborných publikací
19:00 až 20:30 Večeře
21:00 až 22:30 Praktická činnost - POZOROVÁNÍ vybraných objektů přenosnými dalekohledy – odborní pracovníci Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.
21:00 až 22:30 V případě nepříznivého počasí cestopisně odborná přednáška - Expedici Aurora – prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.

Sobota 22. září 2012

08:00 až 09:00 Snídaně
09:00 až 10:30 Astronomická pozorování – příležitost nebo rozmar? – Ing. Libor Lenža, ředitel, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p.o.V případě dobrého počasí Praktická činnost - POZOROVÁNÍ SLUNCE
11:00 až 12:00 Co (si myslíme že) víme o Slunci – Mgr. Michal Švanda, Ph.D. – vědecký pracovník Astronomický ústav AV ČR Ondřejov a Astronomický ústav UK Praha
12:00 až 14:00 Oběd
14:00 až 15:30 Anatómia Slnka – Mgr. Július Koza, PhD. - vedecký pracovník, Astronomický ústav SAV Tatranská LomnicaV případě dobrého počasí Praktická činnost - POZOROVÁNÍ SLUNCE
16:00 až 18:30 Amatérské pozorování planet – Marek Kolasa - Amatérská prohlídka oblohy, sekce České astronomické společnosti
18:30 až 20:00 Večeře
21:00 až 22:30 Praktická činnost - POZOROVÁNÍ vybraných objektů přenosnými dalekohledy – odborní pracovníci Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o.
21:00 až 22:30 V případě špatného počasí večerní program – cestopisná přednáška (bude upřesněno)


Neděle 23. září 2012

08:00 až 09:00 Snídaně
09:00 až 10:15 Kam se poděla kometa Lovejoy? – Jakub Černý – Společnost pro meziplanetární hmotu
10:45 až 11:30 Využití astronomických pozorování na Hvězdárně Valašské Meziříčí, p.o. ke vzdělávání mládeže – Jiří Srba, odborný pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí, p.o.V případě dobrého počasí Praktická činnost - POZOROVÁNÍ SLUNCE
12:00 až 13:00 Oběd
13:00 až 14:00 Závěrečné slovo organizátorů - V případě dobrého počasí Praktická činnost - POZOROVÁNÍ SLUNCE
14:00 Ukončení workshopu


Abstrakty zvaných přednášek:

 

Plazma ve Sluneční soustavě

Co je to plazma; 4. skupenství hmoty a jeho základní vlastnosti. Sluneční plazma. Fenomén - magnetosféry planet. Co se děje v magnetosférách aneb hvizdy, lví řevy a chóry. Polární záře na Zemi a na ostatních planetách. 

Co (si myslíme že) víme o Slunci

Slunce - nám nejbližší hvězda - je dominantním tělesem ve Sluneční soustavě. Svojí činností ovlivňuje celý meziplanetární prostor daleko za dráhu Neptunu, nejvzdálenější známé planety. Přesto se dozvídáme velké množství informací o Slunci pouze zprostředkovaně. Jak vypadá Slunce v nitru? Jak vypadá heliosféra? Jsou naše poznatky o Slunci ustálené, nebo se ještě stále mění? Na tyto i jiné otázky se pokusí odpovědět tato přednáška. 

Anatómia Slnka

Poznávanie fyzikálnej podstaty Slnka začalo v polovici 19. storočia sporom biológov a geológov na jednej strane a fyzikov na strane druhej o tom, aký je vek Zeme a Slnka.  Rozuzlenie sporu prinieslo až vyriešenie problému zdroja hviezdnej energie, ktoré bolo syntézou zdanlivo nesúvisiacich objavov a poznatkov z rôznych oblastí vedy. Slnko je v podstate termonukleárna pec obklopená nepriehľadným plášťom izolujúcim horúce jadro od chladného vesmíru.

Tok energie plášťom k povrchu a rotácia vytvárajú celý rad podivuhodných prejavov známych fyzikálnych zákonov. Z nich je najnápadnejším práve magnetické pole stojace za slnečnou aktivitou a premennosťou. Prednáška predstavuje hlavné štrukturálne časti Slnka a jeho atmosféry ako aj fyzikálne procesy, ktoré v nich prebiehajú.  Tie sú ilustrované pomocou výsledkov počítačových simulácií ako aj pozorovaní získanými najlepšími pozemskými a kozmickými slnečnými ďalekohľadmi. 

Amatérské pozorování planet

V přednášce se posluchači dozví, jak jsou planety sluneční soustavy viditelné v malých dalekohledech, jakých detailů si mají amatérští pozorovatelé všímat a seznámí se s technikami kreslení planet. Pro lepší představivost bude povídání doplněno jak historickými, tak současnými záznamy pozorovatelů.

Kam se poděla kometa Lovejoy?

V roce 2011 zazářila na jižní obloze jasná kometa Kreutzovy skupiny komet, obloze vévodil ohon komety, hlava již v podstatě neexistovala a jádro komety "zmizelo". Co se kometě stalo, se povedlo rozluštit na základě unikátních snímků z robotického dalekohledu FRAM. Dozvíme se o tom co to vlastně FRAM je, jak funguje, o pořízení snímků a co nám o kometě a jejím zmizení řekly. Povíme si také o tom, zda můžeme čekat další podobně jasné Kreutzovy komety v následujících letech.


Změna programu vyhrazena!

Program je přístupný široké veřejnosti. Je možná účast jak na celém programu, tak na jednotlivých přednáškách.

 

Pozvánka, program a přihláška ke stažení

 

Kompletní pozvánka s programem a příhláškou (pdf; 198 kB)

Přihláška ve formátu doc (351 kB) a pdf (105 kB)

 


 

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.