Hvězdárna Valašské Meziříčí

Ballnerova hvězdárnaHvězdárna Valašské Meziříčí je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, která navázala na činnost a práci soukromé Ballnerovy hvězdárny (přezdívané též „kolňa badajná“), postavené v roce 1929. Od roku 1994 probíhala postupná rekonstrukce historického objektu a od roku 2001 je Ballnerova hvězdárnička součástí Hvězdárny Valašské Meziříčí. V roce 2005 byla zpřístupněna veřejnosti.

Pod kopulí o průměru 3 m se v minulosti scházeli zájemci o astronomii, kteří iniciovali výstavbu nové kamenné observatoře. Ta byla otevřena pro veřejnost v roce 1955. Architektonický návrh Hvězdárny Valašské Meziříčí je dílem akad. arch. Zdeňka Plesníka. Stavbu hvězdárny po válce s nadšením řídil a organizoval její pozdější první ředitel Josef Doleček (16. 2. 1912 - 5. 12. 2003). V roce 1964 byla vybudována druhá budova – odborné pracoviště. Postupně byla hvězdárna vybavována novými přístroji a pozorovací technikou a zapojila se do pozorovatelské činnosti.

Hlavní budova Hvězdárny Valašské Meziříčí

Popularizační a vzdělávací činnost

Centrem přednáškové činnosti Hvězdárny Valašské Meziříčí je její hlavní budova s rozsáhlou vstupní halou s obrazovou výzdobou, přednáškovým sálem vybaveným audiovizuální technikou a kopulí o průměru 6 m s dalekohledem Zeiss-coudé 150/2250 mm.

Hvězdárna se zaměřuje na školní i mimoškolní vzdělávání mládeže a celoživotní vzdělávání dospělých. V rámci tzv. doplňkové výuky pro školy je připraveno více než 50 programů, doplňujících a rozšiřujících učivo mateřských, základních, středních i vysokých škol. V nabídce jsou i specializované akce pro neslyšící žáky a studenty, ale také programy, jako například Globální problémy – člověk versus příroda, Stromy kolem nás či Experimentárium zaměřené na vysvětlení fyzikálních pojmů a jevů formou zajímavých experimentů a pokusů z optiky, elektromagnetizmu apod.

Pohled do přednáškového sálu hvězdárnyHvězdárna Valašské Meziříčí vešla ve známost mj. pořádáním pravidelných víkendových seminářů, zaměřených na novinky v oblasti stelární astronomie, výzkumu Sluneční soustavy, a také v oblasti kosmonautiky a raketové techniky.

Kosmonautický seminář pořádaný v roce 2010 měl podtitul „Astronomie z oběžné dráhy – kosmické technologie“. Cílem programu bylo přiblížit účastníkům využití kosmické techniky nejen v astronomii, ale i v dalších odvětvích lidské činnosti.

Akce pro veřejnostV minulosti byla na hvězdárně uspořádána řada specializovaných seminářů. Jmenujme jen namátkou některé z posledních let: Česko-slovenská konference o vzdělávání v astronomii (2010), Astrofotografie nejen v digitálním věku (2010), Planetární soustavy ve vesmíru (2009), Antické dědictví (2008), Planeta Země (2008), Mezinárodní sluneční seminář (2007), 50 let výzkumu vesmíru (2005), Nebezpečí vesmírné apokalypsy (2004), Světová kosmonautika – dramatické okamžiky (2003), Nové objevy ve výzkumu vesmíru (2003) apod.

Semináře se zúčastňují nejen zájemci z Valašska, ale celé České republiky, a také ze Slovenska či Polska.  Za zmínku stojí také každoroční činnost astronomických kroužků pro mládež, letní astronomický tábor, kurzy, výstavy atd.

Pozorovatelská činnost

Zanedbatelná není ani vlastní odborná pozorovatelská činnost. V roce 1964 byl Hvězdárně Valašské Meziříčí přidělen celostátní odborný úkol v oboru pozorování Slunce. Pracovníci hvězdárny se mohli při svých pozorováních opírat o dlouhodobé zkušenosti z pozorování Slunce v malé dřevěné hvězdárničce Antonína Ballnera.

Jižní budova odborného pracoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí

První snímky sluneční fotosféry byly pořízeny v období Mezinárodního geofyzikálního roku, který probíhal od 1. července 1957 do 31. prosince 1958. Dlouhodobě se hvězdárna zaměřuje na pozorování a snímání projevů sluneční aktivity, především pak skupin slunečních skvrn, protuberancí (oblaků vodíkového plynu nad povrchem Slunce) a v posledních letech také chromosférických erupcí. Od fotografických technik postupně přechází na moderní elektronické CCD detektory. Hvězdárna je postupně vybavována novou moderní pozorovací technikou.

Snímek sluneční chromosféry (Hvězdárna Valašské Meziříčí).Velmi kvalitní je také program pozorování změn jasnosti proměnných hvězd různých typů, který je realizován především pomocí CCD fotometrie. Tato činnost byla oceněna jak na české, tak na mezinárodní úrovni. Dále se příležitostně věnujeme měření okamžiků zákrytů hvězd tělesy Sluneční soustavy. Své významné postavení si získalo pozorování meziplanetární hmoty (především komet a meteorů, resp. meteorických rojů).

Cílem hvězdárny je oslovit středoškolskou mládež z Valašského Meziříčí a okolí a zájemcům o nejrůznější astronomická pozorování umožnit zapojení do programů Hvězdárny Valašské Meziříčí, umožnit jim přístup k moderní technice a pomoci při zpracování a prezentaci napozorovaných dat.

Služby veřejnosti

Pozorování v centrální kopuli hvězdárnyHvězdárna Valašské Meziříčí se ve své činnosti zaměřuje nejen na hromadné návštěvy (školy, kluby, kroužky, cestovní kanceláře apod.), ale i na rodiny s dětmi či jednotlivé návštěvníky. Pro ně je připravena celá řada akcí počínaje přednáškami, zájmovými kroužky, večerními programy u dalekohledu přes letní tábory, pozorovatelská praktika a exkurze až po akce určené vybraným jednotlivcům v rámci realizovaných projektů. Podrobnější přehledné informace o všech akcích pro veřejnost najdete na oficiálních webových stránkách Hvězdárny Valašské Meziříčí.

 

Fotogalerie

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.