Rozvoj partnerů

Významným atributem projektu Obloha na dlani je kromě konkrétních výstupů pro oblast vzdělávání v podobě systému inovativních vzdělávacích programů pro žáky a studenty také zlepšení infrastruktury specifických vzdělávacích institucí v příhraniční oblasti Slovenska a Česka.

Oba partneři při návrhu projektu velmi pečlivě analyzovali své potřeby rozvoje z hlediska dlouhodobější strategie a perspektivy činnosti. Závěry této analýzy promítli do projektové žádosti a nyní naplňují při realizaci projektu.

Jakými směry se vybavení partnerů, jejich možnosti díky projektu rozvíjejí? Tyto stránky slouží k jejich postupnému představování tak, jak jsou v rámci harmonogramu realizace projektu postupně pořizovány a zařazovány do plnění projektových cílů.

 

Přenosné digitální planetárium – Hvezdáreň v Partizánskom

Planetárium je zařízení, které umožňuje projekci „umělé“ oblohy na sférickou projekční plochu, obvykle polokouli. Velká planetária jsou provozně velmi náročná a technicky složitá zařízení vyžadující speciální prostory. Dřívější optomechanické přístroje stále více nahrazují digitální systémy. Postup digitalizace dospěl až do stádia malých přenosných přístrojů.

Jeden takový přístroj byl v rámci projektu pořízen hlavním partnerem, Hvězdárnou v Partizánskom. Jedná se o nafukovací projekční plochu o průměru 5 m, do které se vejde cca 20-25 osob. Uprostřed tohoto nafukovacího miniplanetária je umístěn digitální projekční systém s jedním objektivem, který zajišťuje díky speciálnímu programovému vybavení projekci o úhlu 180°.

Zařízení umožňuje projekci noční oblohy z libovolného místa na Zemi, díky digitálnímu světu putovat časem i prostorem, vizualizovat pomalé nebo naopak rychlé astronomické děje, promítat širokoúhlé filmy.

To vše je přenosné, takže je možné jej vozit i přímo na školy a tam v rámci výuky přírodních věd, fyziky, zeměpisu, vlastivědy apod., využívat jeho atraktivní možnosti k prohloubení znalostí a zájmu žáků a studentů.

 

 

Přenosné dalekohledy pro astronomická pozorování

Rozvoj vzdělávacích programů se v dnešním světě neobejde bez náležitých a mnohdy nezbytně nutných pomůcek, které umožní rychlejší a praktické osvojení teoretických poznatků a především jejich aplikaci v praxi.

K tomuto účelu slouží pro astronomy dalekohledy, které umožňují provádět astronomická pozorování daného druhu. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. jako hlavní přeshraniční partner projektu se rozhodla pro pořízení zrcadlového dalekohledu Schmidt-Cassegrain 355/3550 mm (f/10). Ten umožňuje účastníkům speciálních akcí zaměřených na praktická pozorování využívat jeho možnosti navíc ve spojení s digitální detekční technikou. Dalekohled posunuje možnosti pracoviště směrem ke slabším objektům a díky moderní digitálně řízené montáži (CGE-PRO) umožňuje velmi přesné vedení za pozorovaným objektem.

Dalekohled je využíván především pro pořizování snímků vybraných objektů a měření jejich jasnosti, resp. změn jejich jasnosti. Pozorovací systém slouží pro osvojení si základních pravidel, postupů a metodiky nejen samotného pozorování (včetně všech souvisejících úkonů – výběr objektů, příprava hledacích mapek, příprava samotné techniky apod.), ale především dalšího zpracování napozorovaných dat,  jejich vyhodnocení a interpretaci.

Kromě tohoto většího dalekohledu jsme pořídili také menší, podstatně lépe přenosný dalekohled pro jednodušší a méně náročná pozorování se CCD kamerou a vizuální pozorování. Jedná se o dalekohled o Schmidt-Cassegrain 200/2000 mm (f/10)

   

Digitální kamera pro odborná pozorování

Současná moderní astronomie (ale zdaleka ne jenom ona) je postavena na využití moderních elektronických prvků, tedy tzv. CCD detektorů, které v porovnání s klasickou fotografií znamenaly kvalitativní posun v registraci nejen astronomických objektů.

Velkou výhodou je jejich spektrální citlivost, kvantová účinnost, linearita a celá řada dalších vlastností. Na druhou stranu však pozorování pomocí CCD kamery vyžadují speciální postupy, kladou vyšší nároky na zpracování, ale umožňují automatické zpracování a především přesného fotometrického měření.

Pro plnění úkolů, aktivit a cílů projektu pořídila v rámci projektu Obloha na dlani Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. vědeckou CCD kameru G-2 umožňující snímkování oblohy a především přesnou CCD fotometrii. Kamera disponuje s maticí o velikosti 1536 x 1024 bodů, a její maximální kvantová účinnost dosahuje přes 80 %. Navíc je vybavena revolverovým kolem pro umístění filtrů pro přesnou UBVRI fotometrii (v praxi jsou využívány obvykle jen pásma VRI).

Díky této kameře se mohou účastníci akcí naučit pracovat s touto moderní technikou včetně následného procesu zpracování pořízených snímků.

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.