Vzdělávací seminář Kosmické technologie – pilotované lety se vydařil

Ve dnech 25. – 27. listopadu 2011 se tentokrát nejen v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí konal vzdělávací seminář Kosmické technologie – pilotované lety, který pořádala hostující organizace ve spolupráci s partnerem projektu Obloha na dlani, Hvězdárnou v Partizánskom.

S ohledem na plánovaný program se seminář konal nejen v prostorách valašskomeziříčské hvězdárny, ale také v prostorách kavárny hotelu Apollo ve Valašském Meziříčí, kde byl naplánován program sobotního odpoledne.

Seminář zahájil Ing. Tomáš Přibyl přednáškou na nosné téma jiné části této aktivity projektu Příběhy kosmických technologií. Stejnojmenná, ale pro školy upravená přednáška, doplněná i řadou praktických ukázek, byla již v rámci projektu připravena a dokonce s ní přednášející navštívil několik škol příhraničního regionu.

Přednáška obsahovala zajímavé informace a příklady, kdy se technika či technologie vyvinuta původně pro kosmický průmysl velmi brzy uplatnila i v běžném, každodenním životě. Byly zde i ukázky netradičních využití stávajících technologií v kosmonautice. Přednáška byla doprovázena velmi bohatým obrazovým materiálem.

Velmi potěšitelný byl zájem o tuto akci. Už v pátek se do přednáškového sálu hvězdárny musely přidávat židle a celkový počet návštěvníků se blížil k sedmdesáti. Mezi účastníky se ve větším počtu objevili i studenti vyšších ročníků základních a hlavně středních škol z příhraničních oblastí jak Slovenska, tak České republiky. Využili mimořádné nabídky a podpory ze strany projektu. V rámci této akce jim byla zajištěna a hrazena strava a ubytování.

Druhou velmi zajímavou přednášku prvního půldne semináře přednesl pan Pavel Boháček, který měl svou přednáškovou premiéru ve Valašském Meziříčí v loňském roce. Jeho letošní první příspěvek měl výmluvný název Zdravotnické zajištění kosmických misí. S nástupem člověka do kosmických sond začal být kosmický výzkum také problémem zdravotnickým a lékařským. Lékařskému zajištění současných pilotovaných letů je věnována opravdu velká pozornost. Navíc beztížný stav může být příčinou či může zhoršovat nepříjemné, zdraví ba život ohrožující problémy, které je nutno při pobytu a práci člověka v beztížném stavu vyřešit a možná rizika co nejvíce eliminovat. Proto je výběr osob do týmu kosmonautů tak pečlivý a náročný.

Sobotní ráno zahájil svou klasickou přednáškou seznamující s aktivitami na palubě Mezinárodní kosmické stanice Mgr. Antonín Vítek. V praxi ukázal náročnost technického i logistického zajištění orbitálních laboratoří, které však přinášejí neocenitelné přínosy ve výzkumu vlivu a podmínek mikrogravitace na celou řadu experimentů, ale také neocenitelné zkušenosti z hlediska používané techniky. S ohledem na rozsah přednášky byla rozdělena do dvou dílů.

Další přednáška zavedla posluchače více k technickým problémům souvisejícím se zajištěním vypouštění užitečného zařízení. Přednáška prof. Jana Kusáka měla dlouhý název Geometrické trysky raketových motorů pro potřeby kosmonautiky a jejich vliv na nosnou kapacitu a celkovou hmotnost nosných raket. Náročnější, ale velmi dobře podaná přednáška provedla posluchače od úvodních poznámek přes děje v plynové trysce až k základním principům geometrické trysky a jejího konstrukčního uspořádání. Před závěrem a diskusí se ještě přednášející zabýval průběhem tahu raketového motoru. S ohledem na rozsah přednášky bude její pokračování předneseno na dalším vzdělávacím semináři projektu Obloha na dlani.

Pak nastal přesun do kavárny hotelu Apollo, kde byl připraven a technicky zajištěn odpolední program semináře, jehož hlavními přednášejícími měli být původně první československý a první slovenský kosmonaut. Bohužel se Ing. Vladimír Remek ze služebních důvodů na poslední chvíli omluvil. Proto došlo k úpravě programu a slova se opět ujal Ing. Tomáš Přibyl, který se věnoval různým aspektům klíčového kosmického systému, jehož ukončení jsme byli před nedávnem svědky. Jeho Příběhy psané kosmickými raketoplány si s velkým zájmem poslechla více jak stovka zájemců. Program v hotelu Apollo byl stejně jako celý program semináře veřejně přístupný, ale navíc byl také velmi intenzivně propagován. Celá řada zajímavých a poučných příběhů logicky zaujala všechny posluchače, a tak čekání na příjezd Ing. Belly bylo vyplněno opravdu kvalitním programem.

Ing. Ivan Bella se dostavil přesně podle plánu s malou zdravotní indispozicí, kterou mírnil při poslechu přednášky Ing. Tomáše Přibyla horkým nápojem potlačujícím příznaky nachlazení.

Ing. Ivan Bella si svým upřímným povídáním nazvaném pracovně První Slovák ve vesmíru, ve kterém vylíčil svou cestu na oběžnou dráhu, velmi rychle a trvale získal přízeň a pozornost všech návštěvníků. Malý problém nastal díky rušení z jiné akce v přilehlém salónku (za což se dodatečně omlouváme), ale naštěstí se podařilo problém zmírnit. Těsně před 16. hodinou SEČ si vzal zpět slovo Ing. Tomáš Přibyl, který komentoval přímý přenos startu významné kosmické sondy, resp. marsovské laboratoře Curiosity. Start i navedení na dráhu bylo úspěšné.

Po úspěšném startu pokračoval ve svém povídání slovenský kosmonaut, který podal opravdu zajímavý a kompaktní pohled na historii jeho přípravy, výběru i samotného letu. Po skončení přednášky byl prostor na moderovanou besedu, kdy Ing. Ivan Bella odpovídal na řadu zajímavých i veselých otázek účastníků. Vždy se znalostí věci, nadhledem a humorem. Po skončení besedy následovala autogramiáda a společné fotografování. Z ohlasu i vlastního názoru mohu soudit, že všech více jak 100 účastníků akce odcházelo domů nejen spokojených, ale také poučených a ti mladí možná i více motivováni ke studiu a větší snaze něčeho opravdu dosáhnout.

Večerní program patřil českému podílu na významných lékařských a psychologických experimentech a slovo měl opět pan Pavel Boháček, který přednesl příspěvek s názvem Mars 500 a přínos českých vědců pro pilotovanou kosmonautiku. Na významném experimentu simulujícím cestu na Mars a zpět se významnou měrou podíleli a podílejí i čeští vědci, lékaři, psychologové. Přednášející pak představil zajímavý dokumentární film o českém experimentu Štola 88, který až o 20 let předběhl svou dobu. Už tehdy simuloval pobyt omezené skupiny lidí ve zcela uzavřeném a izolovaném prostředí staré štoly. Účastníci experimentu se podrobili celé řadě lékařských a psychologických pokusů a testů.

Poslední půlden velmi vydařeného semináře zahajoval opět Mgr. Antonín Vítek dokončením přednášky o aktivitách a také budoucnosti Mezinárodní kosmické stanice ISS. Obsluha ISS si musí po skončení programu letů amerických raketoplánů vystačit s obsluhou ruskými nákladními loděmi Progress a pilotovanými Sojuzy.

Poslední příspěvek nás vrátil do historie kosmonautiky a poodkryl velmi zajímavou etapu vývoje světové pilotované kosmonautiky. Ing. Tomáš Přibyl se ve svém příspěvku Než poprvé odstartoval raketoplán vrátil k velmi zajímavé a často velmi zapletené historii vývoje, přípravy, konstrukce a zkoušek tohoto, dnes již historického, systému pro kosmické lety. I přes své problémy a nedokonalosti je již dnes jasné, že se nesmazatelně zapsal do dějin světové kosmonautiky.

Soubor přednášek dle původního programu najdete v sekci Výstupy projektu.

Děkujeme všem účastníkům a přednášejícím a těšíme se na další seminář na podzim roku 2012.

 

Projekt Obloha na dlani je spolufinancován z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Tato akce je realizována s finanční výpomocí Zlínského kraje.

 

 

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.