Vydařená ROBOT PARTY

Akce ROBOT PARTY, jak už předznamenává její název, byla zaměřena především na roboty, robotiku a automatizaci s cílem přiblížit a popularizovat tyto zajímavé obory zejména mládeži. Pro malé i velké návštěvníky bylo připraveno několik stanovišť, kde se mohli seznámit s roboty používanými Technickou univerzitou v Bratislavě, s aktivitami trenčianské střední odborné školy, ale také Slovenské organizace pro vesmírné aktivity a řady dalších.

Mezi stanovišti nechybělo ani velké stanoviště Hvězdárny Valašské Meziříčí, p. o., na kterém měli malí i velcí návštěvníci možnost si roboty nejen prohlédnout, seznámit se s různými druhy robotů, prohlédnout si jejich dovednosti, ale především si je mohli sami pomocí počítačů naprogramovat a vyzkoušet si svůj program v praxi. Této možnosti využily desítky zájemců převážně z řad mládeže.  Po celou dobu byli návštěvníkům k dispozici tři odborní pracovníci naší hvězdárny, kteří jim radili a pomáhali s programováním a odpovídali na jejich dotazy. Kromě toho měli návštěvníci možnost na velkoplošném monitoru shlédnout vzdělávací prezentaci o automatizaci a robotice, krátké filmy s příklady využití automatů a robotů v praxi. 

Cílem naší účasti bylo prověřit připravené vzdělávací metodiky, postupy, úkoly i přístup lektorů při popularizaci a výuce robotiky při obdobných akcích, tedy nikoliv vybraným školním skupinám, ale široké neorganizované veřejnosti. Získané poznatky ještě v nejbližší době promítneme do metodických postupů a přístupů ve výukovém programu Automatizace a robotika.

Vedoucí partner projektu, Hvězdárna v Partizánskom, připravil pro návštěvníky projekci filmů, prezentací a především umělou hvězdnou oblohu v přenosném digitálním planetáriu, které bylo umístěno v jednom z hangárů místního letiště.

Váženým a vítaným hostem byl také první slovenský kosmonaut Ing. Ivan Bella, který opět trpělivě předával své zkušenosti z kosmického letu na stanici MIR, z přípravy i aktivit po jeho skončení. Trpělivě věnoval řadu podpisů všem zájemcům a s mnohými se nechal ochotně vyfotografovat.

Hvězdárna v Partizánskom měla společně se všemi partnery akce vše perfektně a do posledního detailu připraveno, což se odrazilo nejen na velké účasti spokojené veřejnosti, zejména pak dětí a mládeže, ale také na spokojenosti těch, kteří v rámci akce připravovali program. Děkujeme!

Mnohem lépe vystihuje pohodovou a příjemnou náladu přiložená fotogalerie.

předchozínásledujícíZpět

Robot Party - Partizánske

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.