Úspěšný workshop o významu a úloze astronomických pozorování

Po několika akcích, které připravoval hlavní partner projektu Hvezdáreň v Partizánskom, připadla organizační povinnost hlavnímu přeshraničnímu partnerovi, tedy Hvězdárně Valašské Meziříčí. S ohledem na snahu dostat se alespoň trochu z přesvětlené městské oblohy, se celá akce konala v hotelu Mesit na Horní Bečvě, nedaleko česko-slovenských hranic.

Workshop se konal ve dnech 21. – 23. září 2012 a byl zaměřený na praktická astronomická pozorování a potenciál jejich využití ve vzdělávání. Součástí workshopu však byla i teoretická část zaměřená z velké části na Slunce a fyziku plazmatu, ale také na pozorování planet či možnosti pozorování robotickými dalekohledy.

Podle vlastních zkušeností i ohlasů od účastníků můžeme odpovědně a pravdivě prohlásit, že se celá akce opravdu velmi vydařila. Kromě přednášek a celé řady kuloárních diskusí a výměny názorů, zkušeností a poznatků vyšlo první večer i počasí, takže se všichni zájemci mohli několik hodin věnovat astronomickým pozorováním s dostupnou technikou.

V příjemném prostředí hotelového přednáškového sálu začínal první den prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., český teoretický fyzik a popularizátor astrofyziky a astronomie (přednáší na FEL ČVUT, FJFI ČVUT a PřF UP) přednáškou s názvem Plazma ve Sluneční soustavě. Ucelený přehled tohoto skupenství hmoty od Slunce až po okrajové části naší Sluneční soustavy byl doplněn základními informacemi o expedici Aurora. Tato expedice byla zaměřena na pozorování polárních září, jako projevů sluneční a magnetické aktivity a pěkný příklad plazmatu v praxi.

Další den začínal úvahou o přínosech odborných astronomických pozorování pro činnost hvězdáren, kvalitu jejich práce, vzdělávacích aktivit i rozvoje pracovníků. V příspěvku Astronomická pozorování – příležitost nebo rozmar? ukázal jeho autor (Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí) na konkrétních podmínkách pořadatelské hvězdárny pozitivní dopady této činnosti do mnoha oblastí práce a činnosti.

Počasí praktickým pozorováním nepřálo, a tak měly více jak tři desítky účastníků možnost vyslechnout si první příspěvek věnovaný Slunci. Jeho název byl více než vypovídající  - Anatómia Slnka. Této velmi vydařené přednášky se zhostil Mgr. Július Koza, PhD., vědecký pracovník Astronomického ústavu SAV v Tatranské Lomnici. Velmi pěkně, přesně a didakticky skvěle podal základní přehled našich současných znalostí o Slunci i jeho významu pro život.

Po obědě a polední diskusi se slova ujal Mgr. Michal Švanda, Ph.D., vědecký pracovník Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově a Astronomického ústavu UK Praha s příspěvkem Co (si myslíme že) víme o Slunci. Zaměřil se především na nejnovější fyzikální poznatky, ale i zatím nevyřešené problémy sluneční fyziky. Speciálně se věnoval také slunečním oscilacím a jejich projevům i pozorováním včetně jejich interpretace. Odpoledne bylo věnováno příspěvku dlouholetého zkušeného pozorovatele Marka Kolasy z Amatérské prohlídky oblohy, sekce České astronomické společnosti s názvem Amatérské pozorování planet. Jak už sám název napovídá, zabýval se především praktickou stránkou těchto pozorování, jejich významem, ale také historií, kterou provázela celá řada omylů a přehmatů.

Sobotní večer byl věnován velmi zajímavému a poučnému programu o expedici slovenských kolegů za fotografováním zodiakálního světla v chilské poušti Atacama. Nádherné obrázky, osobní zážitky a dobrodružství i náročná měření a fotografování nám popsal RNDr. Ján Mäsiar, ředitel Kysucké hvězdárny v Kysuckom Novom Meste.

Poslední půlden workshopu byl věnován velmi zajímavým a světově unikátním pozorováním komety Lovejoy na jižní obloze, která se podařila českým profesionálním i amatérským astronomům pomocí robotického dalekohledu FRAM umístěném na observatoři P. Augera v Argentině. Příspěvek Kam se poděla komety Lovejoy? přednesl Jakub Černý ze Společnosti pro meziplanetární hmotu.

Poslední příspěvek měl nejdelší název „Využití astronomických pozorování na Hvězdárně Valašské Meziříčí, p.o. ke vzdělávání mládeže“ a jeho autorem byl dlouholetý a zkušený pracovník pořadatelské organizace Jiří Srba. Velmi pěkně a přehledně ukázal na praktických příkladech přínosy astronomických pozorování pro vzdělávací aktivity i vzdělání samotné. Zároveň tím připravil základní přehled typů programů pro veřejnost využívajících astronomických pozorování. Úplný závěr akce byl věnován praktickým pozorováním Slunce.

Akce se opravdu vydařila a nabídla nejen teoretické poznatky, možnosti diskuse, výměny názorů a prohlubování spolupráce mezi českými a slovenskými účastníky, ale i organizacemi.

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.