Seminář - Význam experimentu a praktických úloh ve vzdělávání

O víkendu 23. – 24. března 2012 se v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí uskutečnil pracovní workshop zaměřený na význam experimentů a praktických úloh v přírodních vědách a ve vzdělávání. Akci pořádala Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Hvezdárňou v Partizánskom v rámci projektu OBLOHA NA DLANI, který je spolufinancován z OP Přeshraniční spolupráce SR ČR 2007-2013.

Nedílnou součástí přírodních věd je pokus, a to jak na úrovni vědeckého výzkumu tak v oblasti vzdělávání. V rámci projektu Obloha na dlani a jeho aktivity Laboratoř vědomostí připravily partnerské instituce nové experimentální programy určené pro základní a střední školy, ve kterých se snaží zábavnou formou zpestřit doplňkovou výuku přírodovědných a technických předmětů. 

Primárním cílem workshopu bylo předvedení těchto programů učitelům, pracovníkům institucí s obdobným zaměřením a také žákům i studentům.

Páteční odpoledne bylo věnováno trojici programů, které vznikly na Hvězdárně Valašské Meziříčí. Účastníkům semináře byly předvedeny experimentální programy OPTIKA A OPTICKÉ JEVY a ELEKTROMAGNETISMUS A ELEKTROSTATIKA, které kombinují klasické školní experimenty s moderními pomůckami a stavějí na možnosti zapojení studentů do předváděných pokusů. Na závěr tohoto bloku byl předveden program AUTOMATIZACE A ROBOTIKA, který je postaven na aktivní práci studentů s robotickými modely, které vzbudily nemalou pozornost i u dospělých účastníků semináře.

V rámci diskuse po předvedení jednotlivých programů se objevila řada zajímavých postřehů k jednotlivým pokusům, které jistě přispějí k vylepšení našich pořadů. A to byl také jeden z cílů celého semináře.

Po večeři byl pro účastníky připraven první zvaný příspěvek EXPERIMENTY S JEDNOTLIVÝMI FOTONY, který přednesl doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D., ze Společné laboratoře optiky UP a FZÚ AV ČR, Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů, UP v Olomouci. Měli jsme tak možnost si udělat představu o tom, jak vypadá moderní laboratorní experiment v dnešní vědecké praxi.

Sobotní dopoledne jsme zahájili ukázkou experimentálního pořadu našich partnerů z Hvezdárně v Partizánskom. Program ŠKOLNÍ TERMODYNAMIKA předvedl RNDr. Peter Kluvánek, PhD. Nápadité pokusy, do kterých se s chutí zapojili i posluchači, vzbudily patřičnou pozornost.

Na stránce s video-dokumentací si můžete prohlédnout několik videí zaznamenaných v rámci předvedených experimentálních programů..

Druhou zvanou přednášku – NOVINKY VE SVĚTĚ JADERNÉ A ČÁSTICOVÉ FYZIKY –přednesl na závěr semináře RNDr. Vladimír Wagner, CSc. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži a FJFI ČVUT v Praze.

Především v části věnované funkci a činnosti částicového urychlovače LHC v CERN, se ukázalo, jakou úlohu hraje experiment v moderní fyzice. V sobotních dopoledních hodinách si zájemci mohli prohlédnout všechny budovy hvězdárny ve Valašském Meziříčí, čehož v hojném počtu využili.

Semináře se zúčastnilo téměř 30 účastníků z řad pedagogů, pracovníků hvězdáren, ale i studentů středních a vysokých škol. Jsme rádi, že jsme mohli naše nové programy předvést a těšíme se brzy na shledanou.

 

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.