Laboratórium vedomostí - Mechanika

Laboratórium vedomostí – Mechanika.

Zo všetkých dostupných spôsobov chápania sveta v ktorom žijeme si najväčšiu pozornosť zasluhuje vedecký prístup, ktorý je založený na opakovateľnej skúsenosti, dodržuje precízne metódy a podlieha neustálej kritike a hodnoteniu.

V dňoch 20. a 22. novembra 2012 si študenti gymnázií v Považskej Bystrici a v Púchove mohli prostredníctvom nevyhnutnej teórie a praktických ukážok preveriť vedecký prístup k poznaniu našej reality.

Prostredníctvom pripravených pokusov z mechaniky sa odvážny jednotlivci mohli stať experimentátormi ktorý nielen predvádzali jednotlivé pokusy a tým i sebe a spolužiakom dokazovali elementárnych zákonov fyziky.

Pripravené praktické demonštrácie lektorom RNDr. Petrom Kluvánekom, PhD, ozrejmili základné vplyvy sily a ukázali rozdiely medzi rovnomerným a nerovnomerným pohybom ako i špeciálne sily pri šikmom vrhu. Jednou z úloh, ktorú mali možnosť študenti vyskúšať bol pokus vytiahnuť paličku z kocky. Úlohu zvládli perfektne.

Zákony zachovania energie boli znázornené prostredníctvom bicyklového kolesa, raketou z PET fľaše a spriahnutých kyvadiel.

Bez trecej sily, by sme sa nemohli pohybovať, je neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Ukážky ukázali rozdiely medzi statickým a dynamickým trením, s ktorým sa stretávame pri brzdení a šmyku. Teda trecia sila rozhoduje o našom živote a smrti.

Ako nájdeme ťažisko pri telesách rôzneho tvaru, ako závisí stabilita rovnovážnej polohy od ťažiska vieme veľmi dobre, veď mnohokrát za deň musíme či vedome alebo podvedome riešiť svoju stabilitu napr. pri nesení veľkých nákupov atď.

Akustika je náuka o zvuku, jeho vzniku vlastnostiach a množstve javov, ktoré vnímame sluchom. Účastníci mali možnosť prostredníctvom svojich sluchových organov popísať rozdiel medzi pozdĺžnym a priečnym vlnením. Natiahnutím struny jej dĺžky a napätia bolo demonštrované je vlnenie a tým i výška tónu.

Pokusy jednoznačne dokázali že mechanika je nielen dôležitou súčasťou našich strojov a zariadení ale môže byť pri predvádzaní zaujímavá a i zábavná. 

Laboratórium vedomostí - Mechanika sa uskutočnila v rámci projektu Obloha na dlani, realizovaného s finančným príspevkom Európskej únie - európskeho fondu regionálneho rozvoja, programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika,  s finančným príspevkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Vladimír Mešter

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.