Kurz praktického pozorovania – Digitálna astronómia

Žijeme v priestore ktorý sme ešte donedávna zaznamenávali v analógovej podobe, to znamená prostredníctvom písaných textov, klasickej fotografie a maliarskeho štetca prípadne prácne zhotovených sôch. Druhá polovica dvadsiateho storočia zmenila náš vzťah k realite. Začali sme ju digitalizovať. Digitálne diaľnice začali obopínať celú planétu.

Digitálnym technológiám bola venovaná aktivita v rámci Operačného programu  cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v rokoch 2007 – 2013.

V dňoch 23. - 25. septembra tohto roku sa uskutočnil druhý kurz praktického pozorovania, aktivita v rámci projektu Obloha na dlani. Nové informačné technológie a ich aplikácie boli náplňou seminára pod názvom  Digitálna astronómia. Prednáška RNDr. Petra Kluvánka, PhD. bola úvodom do sveta digitálnych informačných technológii. Poslucháči sa nielen dozvedeli životopis CCD detektora ale i základne fyzikálne a technické výhody aplikácie tohto média pre naše technológie.

Mgr. Julius Koza, PhD. zdokumentoval prínos CCD detektora pre slnečnú fyziku v prednáške Digitálne Slnko. Zástupca hlavného cezhraničného partnera, odborný pracovník Hvezdárne vo Valašskom Meziříčí, Ladislav Šmelcer, prezentoval prínos CCD senzora pri fotometrii zákrytových dvojhviezd.

Profesionálne využitie digitálnej techniky pri sledovaní medziplanetárnej hmoty v Ondřejove prostredníctvom šesťdesiatpäť centimetrového profesionálneho ďalekohľadu do podrobnosti predniesol odborný pracovník uvedeného pracoviska Mgr. Peter Kušnirák. Poslucháči sa dozvedeli ako s fotometrického záznamu získať zaujímavé informácie o tvare a rotácii planétky.

Ako získať v amatérskych podmienkach digitálny záznam a ako ho následne spracovať popísal Ing. Peter Delinčák. Na jeho prednášku nadviazal Ing. Ivan Majchrovič, ktorý do pozorovania asteroidov, komét a meteorov zapojil sofistikovanú digitálnu techniku. Jeho astronomické snímky získané uvedenou technikou nadchli každého účastníka podujatia. Ako využiť digitálne diaľnice, ktoré spájajú ľudí s rovnakými záujmami prezentoval Štefan Kürti, ktorý svoje objavy uskutočňuje prostredníctvom domáceho počítača prezeraním archívnych snímkov profesionálnych databáz veľkých ďalekohľadov zameraných na hľadanie asteroidov.

Maratón sobotňajších prednášok zavŕšil Mgr. J. Koza, PhD. historickým prehľadom prechodu planéty Venuše popred disk Slnka. Najbližší  transit Venuše budeme mať možnosť pozorovať 6. júna 2012.

Prekvapením tohto dňa bola prezentácia organizátora podujatia Hvezdárne v Partizánskom. Spoločenský priestor hotela Partizán na Jankovom Vŕšku vyplnila kupola prenosného digitálneho planetária, didaktická pomôcka novej generácie. Digitálne planetárium je astronomický simulátor hviezdnej oblohy, ktorý umožňuje vizualizovať výsledky využitia profesionálnych informačných technológii na vzdelávacie účely.

Živú hviezdnu oblohu využili absolventi kurzu praktických pozorovaní na skutočnú prehliadku hviezdnych objektov, a to nielen vizuálne ale i digitálne ako svedčia výsledky pozorovaní z oboch nocí. Snímali sa hmloviny, hviezdokopy, galaxie. Mohli ste sa pozrieť na kométu Garradd, supernovu v galaxii M101  vo Veľkej Medvedici. Hádam každého z účastníkov nadchol pohľad na planétu Jupiter, na veľkú červenú škvrnu a jeho systém štyroch najväčších mesiacov. Okrem ďalekohľadov, ktoré dal k dispozícii organizátor podujatia, priniesli si svoje vlastné i samotný študenti ktorí i takýmto spôsobom dali najavo vzťah k astronómii.

Nedeľné prednášky boli čisto v znamení digitálnych technológii. Ako dokumentoval Mgr. Stanislav Kaniansky, počítač v spojení s digitálnym fotoaparátom a špeciálnym softvérom umožňuje robiť nielen vlastnú, originálnu, výskumnú a experimentálnu prácu ale i kreatívne posúva edukačný proces a  formy vzdelávania prostredníctvom časovozberného snímania oblohy. Časovozberné prezentácie astronomických úkazov sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou prednášok ale i populárnovedeckých programov.

Roman Vaňur, podal návod ako postupovať pri planetárnej astrofotografii a jednoduchej deep-sky fotografii. Poslucháči mali možnosť vidieť ako  pracovať s rôznymi typmi digitálnych kompaktov v spojení s astronomickým ďalekohľadom až po použitie malej čiernobielej CCD kamery. Následné prezentoval ako  postupovať v spracovaní nasnímaných snímok. Prezentáciu zavŕšil premietnutím svojich prác nielen z oblasti planetárnej ale i deepsky digitálnej astronómie.

Prestávky medzi jednotlivými prednáškami využili poslucháči na pozorovania Slnka nielen chromosférickým ďalekohľadom Coronado ale i digitálnym spôsobom ako prezentoval ing. Ivan Majchrovič. Internet pre zmenu umožnil účastníkom podujatia prostredníctvom SID monitoru, ktorý je nainštalovaný vo hvezdárni v Partizánskom sledovať slnečnú aktivitu. Počas podujatia bola zaregistrovaná silná slnečná erupcia, ktorá zanechala nezmazateľné stopy v ionosfére našej planéty.

 

Záznam SID monitora

viac o SID monitore


Informačné digitálne technológie nám umožňujú vnímať svet detailnejšie a komplexnejšie. Pracovný seminár Digitálna astronómia, v rámci projektu Obloha na dlani, okrem zaujímavých prednášok naplnil i špecifické ciele projektu a to priniesť do vzdelávania a popularizácie inovatívne moderné technológie.

Vladimír Mešter

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.