Kurz praktického pozorovania – Ako astronómovia spoznávajú vesmír

Kurz praktického pozorovania je prvou aktivitou Hvezdárne v Partizánskom v roku 2011. Kurz sa realizoval v spolupráci s hvezdárňou vo Valaškom Meziříčí v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v rokoch 2007 – 2013. Projekt je financovaný Európskou úniou, Európskym fondom regionálneho rozvoja a spolufinancovaný Trenčianskym samosprávnym krajom.

Tematicky bol kurz praktického pozorovania zameraný na spôsoby a metódy AKO ASTRONÓMOVIA POZNÁVAJÚ VESMÍR. Ako teda astronómovia poznávajú vesmír?  Pozorovanie reality môžeme rozdeliť na dve obdobia, a to pred vynájdením ďalekohľadu a po zavedení ďalekohľadu do astronomickej praxe. Použitie astronomického ďalekohľadu si vyžiadalo vytvoriť nové vedné odbory fyziky, matematiky a štatistiky. V súčasnom období nové informačné technológie umožnili astronómom spoznávať vesmír v čase a priestore od jeho vzniku až po dnešok.

Prvá prednáška ktorú si účastníci podujatia mohli vypočuť bola v podaní RNDr. Petra Vereša, PhD. na tému ktorá je v poslednom období v centre pozornosti astronomického sveta, je vlastne akýmsi „svätým grálom˝ hľadanie extrasolárnych planét, hľadanie planét zemského typu pri iných hviezdach. Poslucháči sa dozvedeli o metódach hľadania cudzích zemí prostredníctvom tranzitov, prechodov cudzích planét popred svoju hviezdu, astrometrickom meraní ako i špecializovaných astronomických vesmírnych ďalekohľadov na orbite Zeme vybavenými sofistikovanými technológiami na hľadanie planét pri cudzích slnkách.

V ďalšej prednáške v podaní Mgr. Mareka Chrastinu, sa poslucháči plavili po mori hviezd.  Plavbou po mori hviezd spoznávali nielen dejiny hviezdnej astronómie, ale i ľudí ktorý prostredníctvom systematickej práce umožnili porozumieť životu hviezd a vzťahom vo viacnásobných hviezdnych systémoch.

Prednáška RNDr. Juraja Tótha,PhD. vrátila poslucháčov do nám dobre známeho priestoru, do priestoru Slnečnej sústavy. Ozrejmila pôvod asteroidov a meteoridov v slnečnej sústave, ich genézu a vplyv na život na našej planéte. Novodobý výskum asteroidov prostredníctvom kozmických sond priniesol nové poznatky nielen o chemickom zložení týchto telies ale i kus histórie vývoja slnečnej sústavy.  V závere prezentácie mali účastníci možnosť s prvej ruky vypočuť si príbeh hľadania meteoritu Košice, posledne zaznamenaného dopadu meteoritu na územie našej republiky vo februári roku 2010. Sedemdesiat sedem fragmentov ktoré sa podarilo nájsť bolo o hmotnosti 4,3 kg, z ktorých najväčší vážil 2,2 kg.

Mgr. Jozef Világi,PhD. prostredníctvom svojej prezentácie oboznámil poslucháčov o spôsobe získavania informácii zo sveta veľkých vzdialeností, hmotností a energií ako i experimentov ktoré prostredníctvom kozmických technológii prevádzame v bezprostrednom okolí Zeme ale i na niektorých planétach slnečnej sústavy. V druhej časti svojej prednášky sa vrátil na svoje pracovisko, na astronomické a geofyzikálne observatórium v Modre, ktoré je pracoviskom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Prezentoval nový systém počítačom riadeného ďalekohľadu prostredníctvom ktorého astronómovia  Modrá-Piesok poznávajú vesmír a jeho zložky.

Z astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici sa svojimi poznatkami a skúsenosťami prišiel podeliť na slovo vzatý odborník Pribulla Theodor, RNDr. CSc.  Vo svoje prednáške priblížil metódy akými získavame informácie z hviezd nielen o ich chemickom zložení, rotácii, rýchlosti a prípadne i planetárnom systéme. Prednáška bola nielen náročná na nové informácie o vedeckej metóde poznávania základných informácii o hviezdach ale priblížila použitie nových informačných technológii v astronomických vedách.

Hlavného cezhraničného partnera  Hvezdáreň vo Valašskom Meziříčí zastupovali dvaja prednášatelia. Mgr. Radek Kraus, vo svojej prednáške priblížil Vesmírny poriadok a fyzikálne veličiny čas a priestor ich definíciu a meranie. V druhej časti svojej prezentácie priblížil poslucháčom historicky Spor o Zem a Slnko, s pohľadu starých civilizácii.

Jiří Srba, odborný pracovník Hvezdárne vo Valašskom Meziříčí, vo svojej prednáške prezentoval použitie CCD kamery vo fotometrii komét. Dokumentoval ako nová technológia CCD kamera dokáže odhaliť skryté fyzikálne javy v rôznych vzdialenostiach od centra našej slnečnej sústavy.

Sobotňajší maratón prednášok ukončilo praktické pozorovanie hviezdnej oblohy. K dispozícii boli nielen ďalekohľady z hvezdárni ale i  ďalekohľady samotných účastníkov podujatia. Okrem pozorovania planéty Saturn, ste sa mohli pokochať pohľadom cez tridsaťcentimetrový zrkadlový ďalekohľad na hniezdo galaxii v súhvezdí Lev a Vlasy Bereniky, guľové hviezdokopy a planetárne hmloviny. Fantastickým zážitkom pre mnohých účastníkov bolo pozorovanie svetelného záblesku družice Irídium č.54. Tí najvytrvalejší si mohli prostredníctvom profesionálneho ďalekohľadu zhotoviť CCD kamerou i snímok jednej z najzaujímavejších guľových hviezdokôp letnej oblohy M13.

Nedeľné dopoludnie bolo venované svetelnému znečisteniu a rádioastronómii. Svetelné znečistenie, postrach súčasnej doby nielen pre astronómov ale celé životné prostredie, bolo obsahom prednášky Ing. Pavla Ďuriša, zo Sekcie ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej  spoločnosti pri SAV. Prezentoval prečo je dôležité zaoberať sa svetelným znečistením, ktoré rozvracia celý nočný ekosystém. Spôsobuje zbytočnú smrť nočným vtákom a hmyzu. Plytvanie finančnými prostriedkami za neefektívne svietenie. Obmedzuje až znemožňuje poznávanie vesmíru v rámci vzdelávania a tiež jeho výskum, teda činnosť observatórií. Mestský človek a hlavne deti považujú pohľad na hviezdne nebo za vzácnosť. I keď prvá časť prednášky nepôsobila pozitívne, v druhej časti boli prezentované oblasti Zeme v ktorých miestna legislatíva urobila malé kroky k návratu tmy do lokalít ktoré si to vyžadujú. Mnohých prekvapila informácia, že naši západný susedia, Česká republika, urobila prvé legislatívne kroky na zamedzenie svetelného znečistenia.

I na Slovensku nájdeme  oblasť kde chránime tmu. Koncom minulého roka bol vyhlásený Park tmavej oblohy Poloniny, ako prvá oblasť tmavej oblohy na Slovensku. Súčasťou prezentácie bola premiéra filmu Zachráňme Tmu, ktorého scenárista bol náš prednášateľ. Posledná prednáška trojdňového maratónu plného nových informácii a zážitkov pod živou hviezdnou oblohou bola venovaná rádioastronómii.

Svoj spôsob poznávania vesmíru prostredníctvom rádiových frekvencií prezentoval Rudolf Slošiar. Vo svojej prednáške popísal svoju cestu k astronómii v oblasti rádiového spektra ako i prvé výsledky ktoré sú vo svete ojedinelé. Prezentáciu prostredníctvom obrazu ukončil predvedením svojho mobilného radioteleskopu prostredníctvom ktorého sledoval  čiastočne zatmenie Slnka zo 4. januára tohto roku.

Kulisu celému podujatiu robila výstava Vesmírne observatória, ktorá svojim obsahom prezentovala nové cesty, technológie prostredníctvom ktorých poznávajú vesmír nové generácie astronómov.

Text : Vladimír Mešter
Foto : Valentín Korinek

Pohled české účastníka akce můžete najít na webu Hvězdárny Valašské Meziříčí.

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.