Kosmické technologie na školách

Přednáška na školeJak už to tak bývá, na vzdělávací akce pořádané hvězdárnou se obvykle žáci a studenti přicházejí podívat do přednáškového sálu či kopule hvězdárny. V případě projektu Obloha na dlani jsme toto zaběhlé schéma změnili a vyrazili mezi žáky přímo do jejich škol.

Jelikož se domníváme, že produkty dobývání vesmíru zaujímají v našich každodenních životech čím dál větší a důležitější místo, oslovili jsme pana Ing. Tomáše Přibyla, předního odborníka z oblasti kosmonautiky v České republice a požádali jej o spolupráci s vytvořením prezentace, která v souvislostech obsáhle představí kosmické technologie, jenž si našly cestu i mezi nás.

Pan Přibyl pak velmi poutavou formou představil zhruba dvě desítky těchto technologií v podobě příběhů, které se k nim vážou od prvotní potřeby nějakého zařízení přes nápady vedoucí k realizaci až k pozemskému využití mnohdy spojeného se značným ulehčením života pro jejich uživatele.

Samotná prezentace je rozdělena na dvě části, které se vzájemně prolínají a navazují na sebe. V první části se naši posluchači seznámí se životem na oběžné dráze v průběhu jednoho celého dne. Poznají radosti i strasti astronautů a lépe porozumí tomu, v čem je náš obyčejný pozemský život na oběžné dráze rázem tak neobyčejný. Druhou část tvoří samotný výčet kosmických technologií, v němž nezřídka nalezneme odkaz do části první, kdy nám tyto informace zapadnou do sebe a rázem začneme vnímat celou šíři a komplexnost probíraného tématu.

Součástí přednáškového vystoupení na školách ovšem nebylo pouze vzdělávání žáků a studentů, ale i zaměstnanců hvězdárny, kteří si své nově nabyté znalosti mohli záhy „otestovat na lidech“ v návazných prezentacích na dalších školách.

Společně jsme tedy v rámci výukových přednášek navštívili tři školy v České republice (Střední policejní škola v Holešově, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Stojanovo gymnázium na Velehradě) a jednu školu na Slovensku (SOŠ Trenčín). Pro úplnost je třeba dodat, že jsme plánovali navštívit stejný počet škol i na Slovensku, avšak vzhledem k dlouhodobému plánování z důvodu vytíženosti přednášejícího a následné stávce na slovenských školách jsme už neměli dostatečný prostor k pružné reakci.
Společně s kolegy jsme následně uskutečnili celkem šest přednášek na dalších školách, které již proběhly plně v naší režii a rovněž nezůstaly bez kladné odezvy.

Střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí
Kostka škola Vsetín
ZŠ Valašské Klobouky (2 akce)
ZŠ Jablůnka
ZŠ Karolinka

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.