Kosmické technologie – automaty versus člověk

Ve dnech 23. až 25. listopadu 2012 bylo na Hvězdárně Valašské Meziříčí velmi rušno. Přednáškový sál byl přeplněn zájemci o novinky ze světa kosmonautiky, raketové techniky a výzkumu vesmíru – bylo nutné přidat židle z jiných prostor hvězdárny, ale i tak se občas stalo, že někteří posluchači absolvovali přednášku ve stoje. Nejvíce posluchačů – celkem 81 – bylo najednou v sále přítomno v sobotu odpoledne.

Velmi nás potěšilo, že mezi posluchači bylo poměrně velké množství mládeže (celkem 31). Jednalo se především o studenty středních škol, ale i o žáky vyšších ročníků základních škol, a to jak z České republiky, tak i ze Slovenska. Vybraným účastníkům z řad mládeže (kteří se včas na akci přihlásili) bylo uhrazeno ubytování a zajištěno a hrazeno stravování.

Seminář se uskutečnil v rámci projektu Obloha na dlani, který je spolufinancován z OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013. Tato akce je realizovaná rovněž s finanční výpomocí Zlínského kraje. Ještě nutno dodat, že na projektu spolupracujeme se slovenskou hvězdárnou v Partizánskom, která pro zmíněný seminář připravila rozsáhlou a poutavou výstavu na nosné téma semináře, tj. kosmické technologie – automaty versus člověk. Výstava byla instalována ve vstupní hale Hvězdárny Valašské Meziříčí a o přestávkách mezi jednotlivými přednáškami se stala místem setkání a diskusí účastníků semináře včetně přednášejících.

Mezi přednášejícími byli například dva zástupci České kosmické kanceláře, kteří tudíž mají přístup k podrobným informacím o projektech, které realizuje a plánuje realizovat Evropská kosmická agentura ESA, jejímž členem je i Česká republika. Program semináře zahájil Michal Václavík s přednáškou „Plány ESA na budoucí výzkum blízkého i vzdáleného vesmíru“. Prostřednictvím počítačové prezentace představil jednotlivé projekty a zdůraznil přitom účast českých vědeckých ústavů a firem na některých projektech výzkumu vesmíru. Milan Halousek seznámil přítomné s významnými událostmi v oblasti pilotovaných kosmických letů za uplynulý rok.

Plány Slovenska na výzkum vesmíru, snahu o zapojení do ESA, amatérské pokusy o vypouštění výškových balónů vynášejících gondoly s přístroji, přípravu malé slovenské družice (skCube-sat) a další aktivity přiblížil Jakub Kapuš, předseda SOSA (Slovak Organisation for Space Activities).

Poněkud odbornějšího rázu byla přednáška prof. Ing. Jana Kusáka, CSc., který se zaměřil na téma „Změny drah kosmických objektů a technické možnosti k jejich zabezpečení“. Pro některé posluchače to byla problematika poněkud náročnější, ale jiní ji zase kvitovali s povděkem (viz např. názor v diskusním fóru příznivců kosmonautiky na webu http://www.kosmo.cz/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&start=17&page=1&tid=1628#pid93164).

Projekt vesmírné sondy ROSETTA, kterou ke kometě Churyumov/Gerasimenko vyslala ESA, přiblížil Ing. Ján Baláž z Ústavu experimentální fyziky SAV v Košicích. Zdůraznil přitom podíl slovenských odborníků nejen na tomto zajímavém projektu, k jehož vyvrcholení – tj. k přistání výzkumného modulu Philae na povrchu jádra komety – dojde v listopadu 2014.

Po shrnutí plánů NASA na vývoj nové nosné rakety a nové kosmické lodi pro pilotované lety do vesmíru (Ing. Tomáš Přibyl) nastal doslova zlatý hřeb večera, ale i celého semináře. Velmi poutavě a s erudicí sobě vlastní popisoval první slovenský kosmonaut Ivan Bella, který přijal naše pozvání, způsob přípravy kosmonautů, ale především experimenty připravené slovenskými vědci, které uskutečnil v průběhu svého kosmického letu v rámci mise nazvané Štefánik.

Závěrečný den semináře byl věnován připomenutí velkého počtu nerealizovaných projektů kosmických sond (Ing. Tomáš Přibyl). Mnozí z posluchačů si povzdechli: pokud by bylo k dispozici více finančních prostředků a tyto projekty byly realizovány, naše poznatky o vesmíru by zcela určitě byly mnohem detailnější. Poslední přednáška s názvem „Poprvé k Plutu“ (přednášel František Martinek, Hvězdárna Valašské Meziříčí) mapovala dosavadní výzkum trpasličí planety Pluto a vývoj kosmické sondy New Horizons (NASA), která byla k Plutu vyslána v roce 2006. Výzkum Pluta bude realizován v roce 2015.

Ze semináře byly vydány sylaby (44 stran formátu A5) s obsahy jednotlivých přednášek doplněné názornými obrázky. Děkujeme tímto všem přednášejícím, kteří do sborníku přispěli. Poděkování rovněž patří akciové společnosti NWT z Hulína, která se sponzorsky podílela na tisku sylabů. Sylaby budou rovněž k dispozici v elektronické podobě na stránkách projektu Obloha na dlani.

Pro zájemce o kosmonautiku, kteří se nemohli semináře zúčastnit, budou na samostatných stránkách projektu k dispozici kromě sylabů rovněž zvukové záznamy přednášek a počítačové prezentace ve formátu pdf.

Fotografie ze semináře si můžete prohlédnout v naší Fotogalerii.

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.