Inovativní vzdělávací program Automatizace a robotika

Realizační tým projektu Obloha na dlani ukončil další významnou etapu realizace tohoto rozsáhlého projektu zaměřeného na vývoj a přípravu inovativních vzdělávacích programů s velkým podílem praktické činnosti žáků a studentů. V měsíci březnu byla ukončena etapa evaluace programů na konkrétních školních skupinách a závěry byly zapracovány do celkové koncepce i obsahu programů. Do evaluace vzdělávacího programu se v měsíci březnu zapojilo sedm základních škol (zejména žáci 8. a 9. tříd) Zlínského kraje.

Tato aktivita s názvem Laboratoř vědomostí obsahuje dva rozdílné typy programů. První typ je zaměřen na experimentální fyziku (obsahuje dva tématické okruhy – optiku, optické jevy a magnetismus, elektrostatiku). Druhý typ je zaměřen na automatizaci a robotiku v širších souvislostech a především s možností samostatného programování robotických sestav žáky a studenty.

Programy  z oblasti optika a optické jevy, elektromagnetismus a elektrostatika probíhaly vždy ve velkém sále v hlavní budově hvězdárny a byly sestaveny z vybraných fyzikálních experimentů, doprovázených jen nejnutnější teorií popisující pozorované jevy. V průběhu programů se žáci pod dohledem odborného pracovníka sami zapojovali do realizace pokusů, např. stavby dalekohledů na optické lavici, pořízení 3D fotografie, mohli se detailně seznámit s vizualizací magnetického pole, sledovat či dokonce generovat výboje a jiskry apod.

Inovativní vzdělávací program Automatizace a robotika je připraven poněkud netradičně. Probíhá v nové specializované učebně vybudované v rámci projektu KOSOAP spolufinancovaném Fondem mikroprojektů OP PS SR-ČR 2007-2013. Optimální počet studentů je zatím stanoven na 16 a tento počet se i prakticky osvědčil.

Program má několik částí. V úvodní části si studenti vyslechnou přibližně 40-ti minutovou přednášku, která se zamýšlí nad vnímáním pojmu robot běžným člověkem. Dává účastníkům šanci poznat nejznámější roboty a umělé bytosti z filmových pláten a televizních obrazovek. Dále program seznamuje a objasňuje pojmy: mechanizace, automatizace, robotika a kybernetika. Celou oblast automatizace a robotiky uvazuje také do historického kontextu vývoje lidské společnosti.

Teoretickou část zakončuje velmi stručný a jednoduchý úvod do algoritmů a algoritmizace, včetně jejího využití v programování. Dále už je představena samotná robotická stavebnice LEGO MINDSTORMS a flotily již sestavených robotů připravených pro praktickou činnost a programování v rámci výukového programu.

Po tomto úvodu konečně přichází pro účastníky nejzajímavější praktická část, ve které jsou žáci a studenti nejprve seznámeni s grafickým prostředím pro programování. Společně s odborným lektorem či lektorkou si nejprve sestaví krátký a jednoduchý program názorně ukazující principy programování v daném grafickém rozhraní a také možnosti samotných robotických stavebnic. Pak už žáci a studenti dostávají čas a prostor k vlastní práci, k programování a zkoušení možností a funkcí robotické stavebnice. To vše pod dohledem odborného pracovníka, který je připraven pomoci a konzultovat případné nejasnosti.

Žáci jsou při praktické činnosti rozděleni do 4 skupin, a každá z nich má k dispozici notebook, robota a ostatní potřebné pomůcky. Výsledky své samostatné práce pod dohledem odborného lektora si pak mohou navzájem předvést v podobě naprogramovaného robota pro danou funkčnost.

Jak to vypadalo při realizaci vzdělávacích programů Automatizace a robotika si můžete prohlédnout v níže uvedené galerii.

Projekt Obloha na dlani je podpořen v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013. Tato akce je realizovaná s finanční výpomocí Zlínského kraje.

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.