Exkurzia do Centra popularizácie fyziky v Martine

Veda je dôležitá nie len preto, že je zdrojom nových technológii, utvárajúcich náš život, ale aj preto, že spoluvytvára náš pohľad na svet. Vedecký prístup, založený na opakovateľnej skúsenosti, podliehajúci neustálej kritike a hodnoteniu, nám nielen pomáha lepšie chápať našu fyzickú realitu, ale umožňuje nám ju meniť (otázka je, či vždy správnym smerom). Aby sme na Slovensku v oblasti vedy a techniky nestratili kontakt so svetom, musíme podporovať záujem detí a mládeže o vedu aj ľudí, ktorí sú schopní ich v tomto smere viesť a vzdelávať.

Vidieť pri práci človeka, ktorého práca naozaj baví je vždy zážitkom. V utorok 30. 10. 2012 si mohli tento zážitok vychutnať učitelia a študenti zo stredných škôl v Trenčianskom kraji. V tento deň zorganizovala Hvezdáreň v Partizánskom exkurziu do  Centra popularizácie fyziky pri gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Je to malé kráľovstvo experimentálnej fyziky, slúžiace zároveň ako prednášková sála miestnej astronomickej pozorovateľne aj seminárna miestnosť gymnázia, ktoré nám predviedol Paedr. Jozef Beňuška, PhD. Tento stredoškolský pedagóg je známy ako zapálený popularizátor jednoduchých fyzikálnych experimentov s veľkou „pridanou hodnotou“ po celom Slovensku a zvesti o ňom sa začínajú šíriť už aj na moravskú stranu.

Hneď po vstupe do centra si človek všimne ohromné množstvo pomôcok, ktoré skupinka miestnych učiteľov fyziky zostavuje aj kupuje už niekoľko rokov. Rôzne, viac či menej sofistikované, „aparatúry“ zaberajú každé voľné miesto. Keďže sme prišli v miernom predstihu, zostal nám čas aj na svojpomocné malé občerstvenie. A potom už nastúpil Dr. Beňuška.  V úvode svojej prezentácie nás krátko zoznámil s históriou Centra a spomenul aj jeho hlavné výsledky a úspechy: pripravené programy z rôznych oblastí fyziky pre škôlkarov, žiakov základných škôl a stredoškolákov, sadu učebníc fyziky pre stredné školy aj 500 žiakov, študentov a učiteľov z celého Slovenska, ktorí mesačne vidia ich programy. Aktuálne majú „vypredané“ už na niekoľko týždňov dopredu.

No a potom sme už prešli k ukážkam pokusov, ktoré si pre nás Dr. Beňuška pripravil. V rýchlom slede nám pomocou jednoduchých prostriedkov demonštroval javy z mechaniky, termodynamiky, elektriny, optiky a akustiky. Na prednáške boli učitelia fyziky z Partizánskeho, Prievidze, Bánoviec, Trenčína, či Považskej Bystrice. Ľudia zaoberajúci sa fyzikou mnoho rokov. No aj tak sme mali pri niektorých otázkach čo robiť, aby sme nezostali v hanbe pred malou skupinkou študentov z Gymnázia v Partizánskom, ktorí prišli na exkurziu s nami. Demonštrovanie princípov trenia na pet fľašiach naplnených ryžou alebo s gumenou loptičkou, vytváranie rôznych harmonických rotujúcou plastovou hadicou alebo hliníkovou tyčou a kladivom, či potopenie ping-pongovej loptičky pod vodu s využitím starej dobrej Bernoulliho rovnice zapôsobili naozaj na každého. Učitelia fyzici často hovoria, že fyzika je všade, kde sa pozrieme a tu nás Dr. Beňuška presvedčil, že jej je tam dokonca oveľa viac, než je na prvý pohľad zrejmé.

Táto experimentálna smršť bola prerušená až po takmer 2 hodinách – Dr. Beňuška si musel splniť svoje pedagogické povinnosti. Na krátko sa nám potom venoval pán učiteľ PaedDr. Ivan Šabo. Je to jeden zo zakladateľov Centra a dlhoročný pracovník miestnej astronomickej pozorovateľne. Aktuálne už na dôchodku, no stále ešte vypomáha svojim kolegom. V rámci astronomických krúžkov tu vychovávajú úspešných reprezentantov našej republiky na medzinárodných astronomických olympiádach, venujú sa astronomickej fotografii a robia aj pravidelné pozorovaniam pre verejnosť. Pokochali sme sa výhľadom zo strechy gymnázia, kde majú počas verejných pozorovaní nainštalované ďalekohľady. Prezreli sme si kupolu s pohnutou históriou. Plánované pozorovanie slnečných škvŕn nám síce počasie prekazilo, no o to viac sme si užili studený vietor, preháňajúci sa medzi Fatrami.

Na krátko sme sa ešte zastavili v Centre, kde sme si mohli vlastnoručne vyskúšať predvádzané experimenty. Dr. Beňuška nám dokonca ukázal ešte niekoľko nových trikov a napríklad ohnivé tornádo sa stretlo so zaslúženou pozornosťou. S blížiacou sa 13. hodinou sme sa nakoniec rozlúčili s oboma našimi hostiteľmi. Poďakovali sme sa za naozaj zaujímavo strávený čas a šťastne sme sa doviezli domov, plní inšpirácie na mnoho ďalších zaujímavých hodín fyziky.

Exkurzia do Centra popularizácie fyziky pri gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, sa uskutočnila v rámci projektu Obloha na dlani, realizovaného s finančným príspevkom Európskej únie- európskeho fondu regionálneho rozvoja, programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika,  s finančným príspevkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Text: RNDr. Peter Kluvánek, PhD.
          Vladimír Mešter
Foto: Bc. Valentín Korinek

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.