TZ 03-2012 Významné akce s tématem kosmických technologií

Slovenský kosmonaut Ing. Ivan Bella.I letošní podzim na Hvězdárně Valašské Meziříčí patřil kosmickým technologiím. Tento velmi atraktivní, ale náročný obor naštěstí i dnes vyvolává mezi mladými lidmi zaslouženou pozornost a zájem. Tyto akce mají za úkol ještě více motivovat mladé lidi k tomu, aby se věnovali technickým oborům, technologiím a různým oborům průmyslu. Dalším úkolem těchto přeshraničních akcí je vytvořit platformu pro společnou spolupráci v oblasti vzdělávání, vzájemného setkávání a navazování kontaktů na úrovní jednotlivých občanů, ale i organizací.

Letošní vzdělávací seminář byl zaměřený jak na pilotované lety a pilotovaný výzkum vesmíru, tak na výzkum pomocí automatických či robotických sond. Vysoký počet návštěvníků nás velmi potěšil a ještě více potěšující byla nadprůměrná účast mladých lidí ze Slovenské a České republiky. Zvaných přednášek se ujali přední odborníci z obou zemí a návštěvníci tak měli možnost seznámit se nejen s aktuálním děním v nejrůznějších oblastech kosmického výzkumu, ale podívat se také do jeho blízké i vzdálenější budoucnosti.

Podrobnější informace o průběhu i obsahu vzdělávacího semináře najdete v rubrice Podařilo se nám.

Další skupinou akcí z oblasti kosmických technologií byly přednášky a besedy organizované Hvězdárnou Valašské Meziříčí v rámci projektu Obloha na dlani na českých i slovenských školách. Přednášek se ujal lektor nadmíru schopný Ing. Tomáš Přibyl - známý publicita a odborník v oblasti kosmonautiky.

Na konci roku jsou ještě plánovány vzdělávací besedy a přednášky pro české základní školy, kdy se lektorství ujmou zkušení pracovníci Hvězdárny Valašské Meziříčí, kteří byli Ing. Přibylem při jeho akcích vyškoleni.

Hvězdárna Valašské Meziříčí připravuje pro příští rok velmi významné a zajímavé aktivity právě v oblasti kosmických technologií.

Další informace poskytnou:

František Martinek a Tomáš Pečiva, Hvězdárna Valašské Meziříčí
Telefon: 571 611 928
E-mail: tpeciva@astrovm.cz
Datum zveřejnění: 8. června 2012

V případě potřeby Vám rádi dodáme fotografie v tiskové kvalitě.

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.