TZ 01-2012 Ukončení evaluace programů Laboratoř vědomostí

Tisková zpráva projektu 01/2012

 

Hvězdárna Valašské Meziříčí připravila v rámci projektu Obloha na dlani celkem tři moduly inovativních experimentálních vzdělávacích programů. Dva z nich jsou zaměřeny na fyziku a jeden na automatizaci a robotiku.

Význam vzdělávacích programů a výuky, které nabízejí nejen teorii, ale také praktické ukázky, možnosti ověřit si získané poznatky v praxi, stále vzrůstá. Tento trend akceptuje a podporuje také Hvězdárna Valašské Meziříčí, jako organizace zabývající se a nabízející nejrůznější vzdělávací programy pro všechny typy škol i veřejnost.

Počátek roku 2012 byl věnován evaluaci, tedy praktickému ověření připravených experimentálních programů v praxi. Po dohodě s 8 školami v regionu jsme zajistili pro jejich žáky dopravu ze školy na hvězdárnu a zpět a účastníci těchto akcí nám na oplátku vyplnili evaluační dotazníky, které jsme poté pečlivě zpracovali a vyhodnotili. V některých případech chtěly školy provést akci přímo u nich.

Hlavní nápor evaluačních akcí byl v březnu, kde každé škole bylo vyhrazeno obvykle celé dopoledne. Sami pedagogové na základě znalostí, ale i přání žáků, rozdělili skupinu na dvě. První z nich absolvovala vzdělávací program orientovaný na fyziku. Tento program byl rozdělen na dvě části: (1) optiku a optické jevy a (2) magnetismus a elektrostatiku. Druhá skupina se po celou dobu věnovala programu Automatizace a robotika. Ten byl časově náročnější, jelikož účastníci dostali k dispozici nejméně hodinu k tomu, aby si sami připravené roboty naprogramovali a svůj programátorský um vyzkoušeli v praxi.

Vyhodnocení dotazníků bylo pro celou skupinu odborných pracovníků, kteří připravovali tyto programy, velmi zajímavé. Jednak se potvrdila správnost a vhodnost této koncepce pro doplnění a rozšíření výuky fyziky, techniky a dalších oborů na základních a středních školách, a jednak se projevila skupina žáků, kteří by si přáli i náročnější a delší program.

Přes celkově velmi pozitivní vyznění evaluace se našlo několik drobností, jak v obsahu tak v metodě a postupech, které jsme na základě připomínek upravili. Hvězdárna Valašské Meziříčí díky tomu vyvinula a získala velmi cenné zkušenosti a především 3 hotové a evaluované programy, jejichž podstatu a metodiku předala také kolegům ze Slovenska. Díky tomu se rozšířila nabídka vzdělávání v příhraničním regionu.

Další informace poskytne:

Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí
Telefon: 571 611 928
E-mail: libor.lenza@astrovm.cz
Datum zveřejnění: 19. dubna 2012

V případě potřeby Vám rádi dodáme fotografie v tiskové kvalitě.

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.