Kosmické technologie na školách

Přednáška na školeJak už to tak bývá, na vzdělávací akce pořádané hvězdárnou se obvykle žáci a studenti přicházejí podívat do přednáškového sálu či kopule hvězdárny. V případě projektu Obloha na dlani jsme toto zaběhlé schéma změnili a vyrazili mezi žáky přímo do jejich škol.

Jelikož se domníváme, že produkty dobývání vesmíru zaujímají v našich každodenních životech čím dál větší a důležitější místo, oslovili jsme pana Ing. Tomáše Přibyla, předního odborníka z oblasti kosmonautiky v České republice a požádali jej o spolupráci s vytvořením prezentace, která v souvislostech obsáhle představí kosmické technologie, jenž si našly cestu i mezi nás.

Pan Přibyl pak velmi poutavou formou představil zhruba dvě desítky těchto technologií v podobě příběhů, které se k nim vážou od prvotní potřeby nějakého zařízení přes nápady vedoucí k realizaci až k pozemskému využití mnohdy spojeného se značným ulehčením života pro jejich uživatele.

Samotná prezentace je rozdělena na dvě části, které se vzájemně prolínají a navazují na sebe. V první části se naši posluchači seznámí se životem na oběžné dráze v průběhu jednoho celého dne. Poznají radosti i strasti astronautů a lépe porozumí tomu, v čem je náš obyčejný pozemský život na oběžné dráze rázem tak neobyčejný. Druhou část tvoří samotný výčet kosmických technologií, v němž nezřídka nalezneme odkaz do části první, kdy nám tyto informace zapadnou do sebe a rázem začneme vnímat celou šíři a komplexnost probíraného tématu.

Součástí přednáškového vystoupení na školách ovšem nebylo pouze vzdělávání žáků a studentů, ale i zaměstnanců hvězdárny, kteří si své nově nabyté znalosti mohli záhy „otestovat na lidech“ v návazných prezentacích na dalších školách.

Společně jsme tedy v rámci výukových přednášek navštívili tři školy v České republice (Střední policejní škola v Holešově, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Stojanovo gymnázium na Velehradě) a jednu školu na Slovensku (SOŠ Trenčín). Pro úplnost je třeba dodat, že jsme plánovali navštívit stejný počet škol i na Slovensku, avšak vzhledem k dlouhodobému plánování z důvodu vytíženosti přednášejícího a následné stávce na slovenských školách jsme už neměli dostatečný prostor k pružné reakci.
Společně s kolegy jsme následně uskutečnili celkem šest přednášek na dalších školách, které již proběhly plně v naší režii a rovněž nezůstaly bez kladné odezvy.

Střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí
Kostka škola Vsetín
ZŠ Valašské Klobouky (2 akce)
ZŠ Jablůnka
ZŠ Karolinka

předchozínásledujícíZpět

SPŠ Holešov

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.